Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet
Bedrift- ny nettleiemodell.jpg

Endringer i nettleia for bedriftskunder

 

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Bedriftskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år vil få én type nettleie, mens bedriftskunder som har et forbruk som er større enn 100 000 kWh per år vil få en annen type nettleie. Under redegjøres det for de viktigste elementene i nett-tarifferingen av disse to kundegruppene.

Bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

Nettleia for alle bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh vil bestå av tre ledd:

Kapasitetsleddet bestemmes av hvor mye strøm du brukte på det meste innenfor en og samme klokketime. Den høyeste timesverdien regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig. Bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh i året skal forholde seg til den samme trappetrinnsmodellen som privat- og husholdningskunder. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er rabattert mellom klokken 22.00 og 06.00.

Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. Hvis din virksomhet er berettiget til fritak fra eller lavere elavgift må du sende inn dokumentasjon på dette. Virksomheter som har krav på fritak eller redusert forbruksavgift er industri- og bergverksproduksjon, produksjon av fjernvarme, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produksjon eller omforming av energiprodukt, visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.

Fullstendig prisinformasjon om den nye nettleien:

Kunder i gamle Nord-Trøndelag - Tensio TN

Kunder i gamle Sør-Trøndelag - Tensio TS

For enkelte bedriftskunder vil denne omleggingen medføre en økning, og for andre virksomheter en reduksjon i nettleie. Virksomheter som bruker strømnettet jevnt, og unngår effekttopper vil komme best ut av endringen. Virksomheter som bruker mye strøm i korte perioder i løpet av en måned, vil komme dårligere ut dersom virksomheten ikke har vesentlige muligheter for å tilpasse strømbruken sin.

Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

Alle bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra 01.07.22 få en nettleie som består av fire ledd:

  • Fastledd
  • Effektledd basert på faktisk effektbruk pr måned 
  • Energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift

Hvis din virksomhet er berettiget til fritak fra eller lavere forbruksavgift må du sende inn dokumentasjon på dette. Virksomheter som har krav på fritak eller redusert forbruksavgift er industri- og bergverksproduksjon, produksjon av fjernvarme, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produksjon eller omforming av energiprodukt, visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.