Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Hvorfor endres nettleien?

Fra 1. juli 2022 innføres ny prismodell for nettleie i Norge.

Myndighetenes mål med å innføre ny nettleiemodell er å få utnyttet kapasiteten i det eksisterende strømnettet enda bedre. Som følge av den pågående elektrifiseringen blir kapasiteten i strømnettet utfordret over hele landet, og slik er det også i Trøndelag.

For å levere på de nasjonale målene om reduserte klimagassutslipp og økt grønn verdiskaping trengs det mer elektrifisering, som igjen betyr at strømnettet får mer å gjøre. Ny nettleiemodell gjør det dyrere å bruke mye strøm samtidig, og dermed vil det gi fordeler til de strømbrukerne som gjør en innsats for å fordele strømbruken sin. Jo flere som fordeler strømbruken sin bedre, jo mer plass blir det til mer elektrifisering i det eksisterende strømnettet.

Om folk flest lader elbilen på natta vil det være store penger å spare for samfunnet i form av reduserte nettinvesteringer. Ved å utnytte bedre det strømnettet som allerede er bygget, så kan nettselskapene bygge mindre nytt strømnett, og nettleien blir lavere for alle.