Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om ny nettleiemodell.

Du kan sjekke strømforbruket ditt for inneværende og tidligere måneder via Min side på våre nettsider, og der velger du menypunktet Effektkurver. Her kan du se timene du har hatt høyest strømforbruk i en gitt periode. 

Kapasitetsleddet bestemmes av snittet av månedens tre høyeste forbrukstimer fordelt på tre ulike dager. Når måneden er over har du fasiten på hvilket trinn i kapasitetstrappa du havner i. Det vil du også se på din faktura. 

Kapasitetstrapp eksempel.png

Les også mer om hvordan du kan følge med på effektbruken din her

Pålogging Min side:

For kunder i gamle Nord-Trøndelag: Min side

For kunder i gamle Sør-Trøndelag: Min side

Nei, på fakturaen for forbruk i juli vil du betale ut fra de tre høyeste forbrukstimene fordelt på tre ulike dager i juli. På faktura for forbruk i august vil du betale ut fra de tre høyeste timen i august osv.
Det vil si at kapasitetsleddet på din faktura kan variere fra måned til måned og at du nå kan påvirke nettleien i større grad enn før.
 

Myndighetenes mål med å innføre ny nettleiemodell er å få utnyttet kapasiteten i det eksisterende strømnettet enda bedre. Som følge av den pågående elektrifiseringen blir kapasiteten i strømnettet utfordret over hele landet, og slik er det også i Trøndelag. For å levere på de nasjonale målene om reduserte klimagassutslipp og økt grønn verdiskaping trengs det mer elektrifisering, som igjen betyr at strømnettet får mer å gjøre. Ny nettleiemodell gjør det dyrere å bruke mye strøm samtidig, og dermed vil det gi fordeler til de strømbrukerne som gjør en innsats for å fordele strømbruken sin. Jo flere som fordeler strømbruken sin bedre, jo mer plass blir det til mer elektrifisering i det eksisterende strømnettet. Om folk flest lader elbilen på natta vil det være store penger å spare for samfunnet i form av reduserte nettinvesteringer. Ved å utnytte bedre det strømnettet som allerede er bygget, så kan nettselskapene bygge mindre nytt strømnett, og nettleien blir lavere for alle.

De viktigste forskjellene er at blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig, og at det er penger å spare på å fordele strømbruken sin. Det vil lønne seg å lade elbilen så sakte du kan, og på tidspunkt på døgnet det ikke er mange andre strømkrevende aktiviteter i hjemmet. I tillegg vil de fleste kunder nå få større mulighet enn før til å påvirke hvor mye de betaler i nettleie. I eksisterende nettleiemodell betaler privatkunder som eier bolig et likt fastbeløp i året, og i tillegg et energiledd (kWh) etter hvor mye strøm som brukes totalt. I ny nettleiemodell betales det et kapasitetsledd (tidligere fastledd), som regnes ut som snittet av de tre timene i måneden, fordelt på tre forskjellige dager du har brukt mest strøm samtidig. I tillegg har energileddet ulik pris på dag og natt.

Nettselskapene får ikke lov til å øke sine inntekter som følge av den nye nettleiemodellen. Hvor mye penger nettselskapene får lov til å fakturere kundene sine bestemmes hvert år av nasjonale myndigheter, og tillatt inntekt blir hverken redusert eller økt som følge av den nye modellen. Den nye nettleiemodellen innebærer med andre ord en omfordeling av kostnader mellom alle de som betaler nettleie. Omfordelingen virker slik at de som bruker mye strøm samtidig må betale mer, mens de bruker lite strøm samtidig, eller gjør en innsats for å fordele strømbruken sin bedre, betaler mindre.

80% av Tensios kunder kan forvente omtrent lik eller lavere nettleie med ny nettleiemodell. 20% må belage seg på å betale mer, forutsatt at de ikke gjør tiltak for å fordele strømbruken sin bedre.

Både Tensio, Trøndelag Brann og Redningstjeneste, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fraråder å benytte elektriske apparater som vaskemaskin, tørketrommel og lignende når vi sover eller ikke er hjemme. Bakgrunnen for dette rådet er at en brann under utvikling vil kunne ta mye lenger tid å oppdage hvis vi sover eller ikke er hjemme, og da vil også konsekvensene av en brann bli mye større. Det er viktig å presisere at det ikke er mye penger å spare på å bruke vaskemaskin eller tørketrommel på natta. Det er maksimalt 15 øre å spare på å kjøre en vaskemaskin på natta fremfor på ettermiddagen eller kvelden.

Ja, det vil lønne seg. Hurtiglading av elbil kan gi høye effekttopper som i den nye nettleiemodellen vil gi en høy nettleie. Lav effekttopp vil gi lavere nettleie. Derfor er et av de beste rådene vi kan gi til de som ønsker seg lavest mulig nettleie at det vil være lurt å sette elbilen på saktelading gjennom natta, for de som har denne muligheten.

Tensio ønsker å gjøre overgangen til ny nettleiemodell enklest mulig for våre kunder og vi ønsker ikke å tillegge flere elementer til nettleiemodellen enn nødvendig.

Men det er riktig at det normalt er mye høyere belastning på strømnettet om vinteren. Det er på vinteren det er kaldest, og det er da vi bruker mest elektrisk energi til oppvarmingsformål. I realiteten vil det nok uansett være en viss forskjell på sommer- og vinterpris for den enkelte kunde, fordi det for de fleste vil være mye lettere å bruke lavere kapasitet på sommeren enn på vinteren. De månedene den enkelte bruker minst kapasitet i strømnettet vil også være de månedene den enkelte får lavest nettleie.

Det kan bli aktuelt å legge inn sommer- og vinterpris ved en senere prisendring.

Dette har vært vurdert, og det vil sannsynligvis bli vurdert igjen på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for at mange nettselskaper ikke har rabatt på helg er at en mulig konsekvens av det er at vi kan få nye strømtopper i mange områder i forbindelse med helgeforbruk, som igjen vil kunne fremskynde behovet for kostbare nettinvesteringer. Når vi får mer kunnskap om andre nettselskapers erfaringer med rabatt på helg, vil det være naturlig at Tensio gjør en fornyet vurdering av dette. 

Anleggsbidrag brukes for å dekke den delen av en ny investering som ikke dekkes av ordinær nettleie, og berøres ikke av denne endringen.
Kapasitetsbehovet øker hele tiden, og hvis det ikke gjøres tiltak vil det bli dyrere nettleie siden man må utvide kapasiteten både i distribusjons- regional- og sentralnettet.

Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av kundene gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.

Nettleia er høyere i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag. Dette skyldes at de to tidligere fylkene er delt inn i to ulike strømnettområder.

Strømnettet i Nord-Trøndelag har høyere kostnader pr. kunde enn nettet i Sør-Trøndelag, fordi Nord-Trøndelag har både større areal og færre innbyggere enn Sør-Trøndelag.

Hvis du en måned har fått et høyere samtidig strømforbruk enn normalt, og at årsaken til det henger sammen med en utkobling eller et utfall i strømnettet så tar du kontakt med oss slik at vi kan behandle saken.