Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Priseksempler

Det er tre faktorer som spiller inn på hvor mye du betaler i nettleie med ny modell

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble konsumert på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Hvor mye strøm du brukte på det meste innenfor en og samme klokketime. Den høyeste timesverdien regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig.
  • OffentIige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen. Se punkt om fordeling av kostnader i priseksemplene under.

Med den nye nettleia vil 80 % av kundene til Tensio betale omtrent det samme eller mindre enn i dag og 20 % av kundene vil betale mer, forutsatt at de ikke tilpasser strømbruken sin.

Nedenfor finner du priseksempler for den nye nettleien:

 

Priseksempler TN
Priseksempler for ulike husholdningskategorier i Nord-Trøndelag. Det er benyttet en prosentfordeling av forbruk dag/natt på 70/30 i eksemplene.

 

Priseksempler TS
Priseksempler for ulike husholdningskategorier i Sør-Trøndelag. Det er benyttet en prosentfordeling av forbruk dag/natt på 70/30 i eksemplene.