Informasjon om ny nettleiemodell

Hva skjer med nettleia fra 1. januar 2022?

Oppdatert pr. 20 desember: Tensio utsetter innføring av ny nettleiemodell. Eksisterende tariffer i distribusjonsnettet videreføres. Les mer her

Ny nettleiemodell

Oppdatert pr. 20 desember: Tensio utsetter innføring av ny nettleiemodell. Eksisterende tariffer i distribusjonsnettet videreføres. Les mer her

Nasjonale myndigheter har bestemt at nettleia skal endres fra nyttår. Formålet med endringen er at vi skal bruke strøm smartere, og utnytte det strømnettet vi har enda bedre for å spare penger og miljøet. Nettselskapene får ikke lov til å tjene penger på omleggingen til ny modell.

Hva betyr den nye nettleia for deg? 

Se priseksempler her

Fullstendig prisinformasjon om den nye nettleien:

Kunder i gamle Nord-Trøndelag - Tensio TN

Kunder i gamle Sør-Trøndelag - Tensio TS

For den enkelte strømkunde betyr den nye nettleiemodellen at nettleia di i større grad vil bli påvirket av hvor mye samtidig strømbruk du har. Hvor mye samtidig strømbruk hver enkelt av oss har måles i effekt, og måleenheten for effekt er kilowatt (kW). Setter du på vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, stekeovn, koketopp og elbil-lading samtidig, så vil du få en høy effektbruk og nettleia di vil kunne gå opp. Er du flink til å fordele strømbruken utover dagen og døgnet slik at du har en lav effektbruk, så vil nettleia di kunne gå ned.

Lav effektbruk
Dette er et eksempel på en dag med bra utjevning av forbruk, som resulterer i lavere effektbruk
Høy effektbruk
Dette er et eksempel på en dag med lite utjevning av forbruk, som resulterer i høyere effektbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigste råd for deg som ønsker lavest mulig nettleie: 

 • Fordel strømbruken din utover dagen, ettermiddagen og kvelden
 • Ikke sett på alle strømkrevende apparater samtidig, fordel så mye som mulig.
 • Eksempel: Gjør deg ferdig med middagen (stekeovn og koketopp), før du går over på vasking (vaskemaskin og oppvaskmaskin).
 • Lad elbilen på natta.
 • Du vil fortsatt spare penger på å ikke sløse med strøm. Jo mer energieffektiv du er, jo lavere blir regningen din for strøm, nettleie og offentlige avgifter.
 • Brannvern: Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover.
 • Brannvern: Følg rådene fra DSB for sikker el-billading hjemme.

I Tensio er det prosjektleder Hilde Rollefsen Næss som leder overgangen til ny nettleiemodell for våre 270 000 kunder i Trøndelag.

Hilde
Hilde Rollefsen Næss

- Som i dag vil den nye nettleia bestå av to ledd: et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet har ulike trinn målt etter hvor mye strøm du brukte samtidig på det meste forrige måned (din maksimale effektbruk). Litt forenklet kan vi si at i kapasitetsleddet betaler du for bredden på veien (kW), mens i energileddet betaler du for trafikken (kWh), forklarer Rollefsen Næss. 

Billigere å bruke strøm på natta

I den nye nettleiemodellen vil det bli billigere å bruke strøm på natta, og natta vil i denne sammenhengen bli definert fra klokken 22.00 på kvelden til klokken 06.00 om morgenen.

- Det blir billigere å bruke strømnettet på natta rett og slett fordi strømnettet har mye ledig kapasitet på natta. Det gjør at folk vil få incentiver til å lade elbilen sin mellom klokken 22 og 06, og de som for eksempel har en styrbar varmtvannstank kan utnytte de sene nattetimene til å gjøre klar varmtvannstanken til morgendusjen, sier Rollefsen Næss.

Første nettleieavregning i ny modell kommer i februar 2022

Nettleia vil som tidligere bli avregnet og fakturert etterskuddsvis. De fleste får nettleia si på samme faktura som kommer fra strømselgeren, mens en del også får faktura direkte tilsendt fra Tensio. Hvem du får fakturaen fra vil ikke bli endret med den nye nettleiemodellen.

- Første nettleie-regning basert på den nye nettleiemodellen vil komme i februar neste år, og da vil nettleia være en funksjon av hvor mye kapasitet (kW) du brukte i strømnettet på det meste i januar, og hvor mye energi du brukte (kWh). Energi forbrukt på natta vil være billigere enn energi forbrukt på dagen, forklarer Rollefsen Næss.

Tariffene og det detaljerte oppsettet på den nye nettleiemodellen er nå under utarbeidelse, og dette vil sannsynligvis være klart i løpet av november.

Flertallet vil ikke merke store endringer i nettleia si som følge av ny nettleiemodell. De som bruker mye strøm samtidig (har høy effektbruk) vil kunne få høyere nettleie, mens de som er flinke til å fordele strømbruken utover dagen og døgnet (har lav effektbruk), vil kunne få lavere nettleie.

- I sum vil alle tjene på at flere blir flinkere til å fordele strømbruken sin bedre, fordi smartere strømbruk vil bidra til å redusere behovet for fremtidige investeringer og kapasitetsøkninger i strømnettet, sier Rollefsen Næss.

Les mer om ny nettleie her.

Fakta om nettleie og ny nettleiemodell:

 • Som i dag vil den nye nettleia bestå av to ledd: et kapasitetsledd og et energiledd. 
 • Kapasitetsleddet har ulike trinn målt etter hvor mye strøm du brukte samtidig på det meste forrige måned (din effektbruk).
 • Hvilket trinn du plasseres inn på hver måned, bestemmes av den timen i måneden du har brukt mest strøm.
 • Gjennomsnittlig maksimal effektbruk i en trøndersk hussstand ligger på rundt 5 kilowatt (kW). 
 • Litt forenklet kan vi si at i kapasitetsleddet betaler du for bredden på veien, mens i energileddet betaler du for trafikken.
 • Energileddet varierer avhengig av hvor mye energi (kWh) du har brukt totalt i forrige måned. En gjennomsnittlig trøndersk husstand bruker mellom 15-20 000 kwh gjennom året.
 • Energileddet vil være billigere på natta, og natta er fra klokken 22.00 om kvelden til klokken 06.00 om morgenen.
 • Effektbruken (kW) er normalt høyest i vintermånedene. Kapasiteten i strømnettet må derfor dimensjoneres for den høyeste effektbruken på de kaldeste vinterdagene. Ved å få ned effekttoppene vil behovet for nytt nett reduseres, som igjen betyr besparelse i form av lavere nettleie og redusert miljøpåvirkning.
 • Når vi bruker strøm betaler vi for strøm, nettleie og offentlige avgifter. Det du betaler for strømmen går til den strømleverandøren du er kunde hos. Offentlige avgifter går direkte til staten, og utgjør rundt halvparten av nettleia du må betale. Det betyr at det er kun rundt halvparten av det du betaler i nettleie som faktisk går til å dekke kostnadene ved å drifte og utvikle strømnettet. De høye offentlige avgiftene på strømbruk vil ikke bli endret som følge av innføring av ny nettleiemodell.
 • Hvor mye nettselskapene har lov til å fakturere sine kunder i nettleie er nøye regulert av nasjonale myndigheter. Nettselskapene får ikke lov til å øke sine inntekter som følge av innføring av ny nettleiemodell.