Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Dette er den nye nettleien

Nasjonale myndigheter har bestemt at ny nettleiemodell skal innføres i Norge fra 1. juli i år. 

Den nye nettleiemodellen belønner strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende vil det bli noe dyrere å bruke mye strøm samtidig. De fleste vil ikke merke store endringer som følge av ny nettleiemodell: 80% av Tensios kunder vil uten å endre på vanene sine betale omtrent det samme som i dag, eller noe mindre i nettleie. Men de som lader elbilen sin hjemme, eller har annet spesielt effektkrevende strømuttak i hjemmet sitt, bør være ekstra oppmerksomme på forbruksvanene sine når ny nettleiemodell nå blir innført.

- Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Les mer fra OED her: Justerer innføringen av ny nettleiemodell

Ny nettleiemodell innebærer en omfordeling av kostnader mellom kundegrupper som bruker mye eller lite av kapasiteten i strømnettet. Nettselskapenes inntekter er strengt regulert av nasjonale myndigheter, og nettselskapene får ikke lov til å tjene mer som følge av innføringen av ny nettleiemodell. 

Høy kapasitetsbruk blir dyrere, lav kapasitetsbruk blir billigere

Den nye nettleiemodellen kan litt forenklet sammenlignes med hvordan bredbåndstjenestene og folks bruk av internett hjemme er priset. De som ønsker høy bredbåndskapasitet betaler mer enn de som bruker lav bredbåndskapasitet.

Folk i små boliger som typisk bruker lite strøm samtidig vil spare penger på innføringen av ny nettleiemodell. De som bor i større boliger og typisk bruker mye strøm på en gang, gjerne i kombinasjon med elbil-lading, vil få økte kostnader som følge av ny nettleiemodell.

Slik slår ny nettleiemodell ut for ulike boligkategorier:

Priseksempler TS
Eksemplet er basert på nettleiepriser til kunder i Sør-Trøndelag (Tensio TS)

80% av Tensios kunder kan forvente omtrent lik eller lavere nettleie med ny nettleiemodell. 

Lader du elbil hjemme må du være spesielt oppmerksom på ny nettleiemodell

Elbillading hjemme - priseksempel
Eksemplet er basert på nettleiepriser til kunder i Sør-Trøndelag (Tensio TS)

De som lader elbil raskt eller hurtig hjemme er blant de som kan forvente de største økningene i nettleie, dersom de ikke endrer ladevanene sine. 

Det vil lønne seg å lade elbilen så sakte du kan, og på tidspunkt på døgnet det ikke er mange andre strømkrevende aktiviteter i hjemmet. 

Hva kan du gjøre for å redusere nettleia? 

  • Den billigste strømmen vil fortsatt være den du ikke bruker. Det å være bevisst på din totale strøm- og effektbruk vil derfor lønne seg. 
  • Lad elbilen så sakte du kan, eller ikke fortere enn du trenger.
  • Lad elbilen på sen kveld eller natt, når strømforbruket i hjemmet for øvrig er lavt.
  • Vær bevisst på hvor mye strøm du bruker samtidig.  
     

Brannsikkerhet: Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover. Lading av elbil med godkjent ladeløsning kan du trygt gjøre på natten. Følg rådene fra DSB for sikker el-billading hjemme. 

Fakta om ny nettleiemodell:

Nettleien består av to ledd: Kapasitetsledd + energiledd (tidligere fastledd + energiledd)

Kapasitetstrapp eksempel.png
Kapasitetstrappa
80 % av Tensios kunder befinner seg i trinn 2-5 kW eller 5-10 kW. 

Kapasitetsleddet regnes ut som snittet av de tre klokketimene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)

Eksempel: Hans Hansen hadde sitt høyeste timesforbruk mellom kl. 16 - 17 på dag 5, kl. 17 - 18 dag 10 og mellom kl. 21- 22 på dag 15 for gjeldende måned. På dag 5 brukte Hans Hansen 4 kilowatt-timer (kWh) strøm mellom kl. 16 og 17. På dag 10 og 15 brukte han 6 kWh mellom kl 17 - 18 og kl. 21 - 22. Snittet av de tre høyeste forbrukstimene blir da 5,3 kWh/h, og det betyr at Hansen for denne måneden havner i trinn 3 i kapasitetstrappa, som er trinnet for de som har brukt 5-10 kWh/h.

Energileddet er en pris pr. forbrukte kWh og bestemmes av hvor mange kilowatt-timer du har brukt totalt gjennom en måned. Energileddet er litt billigere på natta. Dette er først og fremst for å gi et styrket incentiv til å lade elbilen på natta (klokken 22-06), som er et tidsrom det normalt er god kapasitet i strømnettet. Forskjellen mellom natt og dag på energileddet ligger på 8-10 øre pr kWh.

Info om kapasitetsbruk

Lurer du på hvor mye kapasitet/effekt du bruker? Les mer her

Prisinformasjon om den nye nettleien:

Priser Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Priser Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)
 

 

Aktuelt om nettleie

Slik blir den nye nettleia

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli. Den nye nettleiemodellen skal belønne strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig.