Ny nettleiemodell utsatt

Ny nettleiemodell utsatt – nettleia går likevel litt ned fra 1. januar
 

 

Fredag 17. desember ble det klart at et flertall på Stortinget oppfordrer nettselskapene i Norge til å utsette innføringen av ny nettleiemodell. 

Tensio har derfor besluttet å utsette innføringen av ny nettleiemodell inntil det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter.

Bakgrunnen for at ny modell skulle innføres var et pålegg gitt av nasjonale myndigheter rett før sommeren i år om innføring av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. 

Formålet med den nye nettleiemodellen skulle være å spare samfunnet for unødvendige nettinvesteringer og derav spare strømbrukerne for unødvendige økninger i nettleia. I tillegg skulle den nye nettleiemodellen gi økonomiske insentiver til strømbrukerne for å ta ned forbrukstoppene i et strømnett som allerede er presset på kapasitet på grunn av den pågående elektrifiseringen. Det er begrensninger i strømnettet på flere og flere steder i Norge, og dette inkluderer også Trøndelag.

- Nå som et flertall på Stortinget har kommet med nye føringer ønsker vi å etterkomme disse, og det betyr at Tensio utsetter innføringen av ny nettleiemodell, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio.

Rent praktisk betyr det at eksisterende tariffer (2021-tariffene) i distribusjonsnettet blir videreført. Det blir likevel en liten prisreduksjon for Tensios kunder med virkning fra 1. januar, og det skyldes at Stortinget nå før jul også har vedtatt reduksjoner i forbruksavgiften på elektrisk kraft (elavgiften). 

Avgiftsreduksjonen får slik virkning for våre kunder:

Redusert forbruksavgift
Regnestykkene er basert på at 1/3 av forbruket skjer i perioden januar-mars, og at 2/3 av forbruket skjer i perioden april-desember. Forbruksavgiften er redusert fra 20,86 øre pr kWh til 19,2625 øre pr kWh i månedene april-desember og til 11,1375 øre pr kWh i månedene januar-mars.

- Rundt halvparten av det kundene våre betaler i nettleie er offentlige avgifter som går rett til staten. Nå som det er bestemt at forbruksavgiften blir redusert, så betyr det lavere nettleie for kundene våre, sier Eidem.

Fullstendig oversikt over nettleieprisene for 2022 finner du her:

Kunder i gamle Nord-Trøndelag - Tensio TN

Kunder i gamle Sør-Trøndelag - Tensio TS

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)