Varsel om helikopteraktivitet i Sør-Trøndelag

Oppdatert 24.01.22 kl. 13.00: Værforholdene på fredag 21.01 og lørdag 22.01 var utfordrende, vi ble derfor ikke ferdig med helikopterbefaringen. Vi må fortsette befaringen tirsdag 25.01 og onsdag 26.01.

Førstkommende fredag og lørdag vil Tensio utføre helikopterbefaring i lav høyde over høyspent linjenett i områdene der Gyda herjet som verst.

Hvor flyr vi?

Berørte kommuner er Hitra, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre-Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, og Trondheim.

Se kartutsnittet under for mer nøyaktig angivelse av områdene det skal flys over.

Område vi skal befare

Helikopterbefaringen er nødvendig for å kartlegge skader som kan føre til ytterligere feil på strømnettet etter de ekstreme værforholdene som inntraff i tidsrommet onsdag i forrige uke til og med mandag denne uka.

Det er spesielt eiere av hus- og gårdsdyr i de områdene som blir berørt av flyvingen som må merke seg gjennomføringen av denne helikopteraktiviteten. Bakgrunnen for dette er at dyr kan bli skremt av helikopterflyving i lav høyde. Helikopteroperatøren vil så langt mulig hensynta og vike unna gårdsbruk og andre steder det er opplagt eller kjent at det befinner seg dyr.

I utgangspunktet vil flyvingen gjennomføres i sin helhet fredag 21. januar. Men lørdag 22. januar er reservedag. Det kan bli endringer i tidspunkt for gjennomføring hvis det oppstår værforhold som gjør at flyving ikke er mulig i henhold til plan.

Trøndelag politidistrikt er varslet om flyvingen.  

 

Kontaktperson Tensio:
Geir Tore Moan
Mobilnummer: 95 89 77 19
E-post: [email protected]

Det vil fredag 21. januar bli flydd i lav høyde over de strekningene som er markert med lilla og rødt. De ulike fargene er for å skille på spenningsnivået i linjenettet det skal flys over.