Oppstartsmøte energikoordinering

Tensio inviterer til oppstartsmøte for bedre lokal og regional energikoordinering i Trøndelag.

26.10.2023

Kapasiteten i den fornybare energiforsyningen er under kraftig press over hele Norge, og det samme gjelder i Trøndelag.

 

Samtidig har en lang rekke kommuner og næringsaktører i Trøndelag offensive planer for grønn næringsutvikling, klimagassreduksjoner, og en mer bærekraftig energibruk.

Ny fornybar energiproduksjon og økt kapasitet i strømnettet har normalt lange ledetider, og for å unngå full brems i ønsket samfunnsutvikling i årene fremover er det behov for at vi øker samhandlingen rundt energikoordinering i Trøndelag, slik at vi i fellesskap bidrar til å realisere flere prosjekter lokalt og regionalt enn vi vil klare uten en slik koordinering.

Som den regionale aktøren med ansvaret for strømforsyningen i Trøndelag inviterer Tensio derfor til et informasjons- og samhandlingsmøte i Stjørdal mandag 27. november. Til møtet inviteres aktører i Trøndelag med en interesse i å bidra til bedre energikoordinering, enten det er aktører med behov som trenger en løsning, eller det er aktører som kan bringe løsninger til torgs.

I møtet vil du blant annet møte representanter fra Tensio, Statnett, nyvalgt politiske ledelse i Trøndelag fylkeskommune, og en rekke av regionens ledende energi-, teknologi- og kunnskapsaktører.

I etterkant av møtet vil det bli satt ned en regional referansegruppe for det videre arbeidet.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Ingvild Asp ([email protected]) dersom du/din virksomhet ønsker å bli invitert til møtet.

Les mer om initiativet for bedre lokal og regional energikoordinering her.