Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Ny strømstøtteordning fra 1. september

Fra månedsbasert til timesbasert strømstøtte.

Tensio Twitter.jpg

Onsdag 30. august 2023

Tidligere har strømstøtteordningen tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig strømpris pr måned. Det har gjort at det er mange høyprisdager og høypristimer strømbrukerne i Trøndelag aldri har blitt kompensert for, fordi den gjennomsnittlige strømprisen for hele måneden ikke har oversteget innslagspunktet for strømstøtte.

Dette var tilfellet for eksempel i april 2023, da den gjennomsnittlige månedsprisen i Trøndelag/NO3 ble 69,6 øre eks mva, rett under innslagspunktet for strømstøtte.

Med virkning fra 1. september 2023 har regjeringen bestemt at strømstøtte skal gis for alle enkelttimer der strømprisen overstiger 87,5 øre pr kWh inkl. mva (70 øre, eks. mva).

I de timene strømprisen overstiger innslagspunktet for strømstøtte skal det gis strømstøtte på 90% av kostnaden som overstiger 87,5 øre pr kWh.

Det er videre bestemt at den nasjonale strømstøtteordningen skal forlenges minst ut 2024.

Nettselskapene i Norge, som av myndighetene er gitt ansvaret for å håndtere strømstøtteordningen, har brukt de siste månedene på å få på plass systemstøtte for å håndtere denne ordningen mest mulig effektivt.

Du som kunde trenger ikke foreta deg noe. Strømstøtten vil som før bli automatisk trukket fra den månedlige fakturaen for nettleie.

La oss bruke som eksempel at strømprisen i en enkelttime er 1,50 kr pr kWh (inkl. mva).

Da skal du som kunde få kompensert 90% av det som overskyter 87,5 øre pr kWh (inkl mva), som er innslagspunktet for strømstøtten som myndighetene har bestemt.

 

Strømpris enkelttime: 150 øre pr kWh

Innslagspunkt strømstøtte: 87,5 øre

Strømpris minus innslagspunkt strømstøtte = 62,5 øre

Støttesats: 90% av 62,5 øre =

Strømstøtte enkelttime: 56,25 øre pr kWh

 

Det du sitter igjen med å dekke selv for denne enkelttimen er 93,75 øre pr kWh. Staten dekker 56,25 øre pr kWh.

 

Den samlede kompensasjonen gjennom en måned blir automatisk trukket fra den månedlige fakturaen for nettleie. Du som kunde trenger ikke å foreta deg noe.

Det er viktig å merke seg at den nasjonale strømstøtteordningen tar utgangspunkt i strømprisene på strømbørsen Nordpool. Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut ifra avtalen den enkelte har med sitt strømsalgsselskap. Det er en lang rekke ulike strømavtaler som tilbys av de forskjellige strømsalgsselskapene, noen er spotprisbasert, noen er fastprisbasert, noen avtaler kommer med høyere påslag til strømsalgsselskapet, og andre kommer med lavere påslag.

Tensio oppfordrer alle til å være bevisst hvilken avtale de har med sitt strømsalgsselskap, og å gjøre en vurdering av om avtalen er gunstig og riktig for seg og sitt behov.

Fakta om den nye strømstøtteordningen fra 1. september 2023:

* Overgang fra månedlig gjennomsnittpris til time-for-time-beregning.

* Strømstøtten vil følge timeprisen på strøm og slår inn om prisen overstiger 87,5 øre per kWh, inkl mva (70 øre, eks mva) i  enkelttimer.

* Staten dekker 90% av strømprisen som overstiger 87,5 øre.

* Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring.

* Som før dekker strømstøtteordningen forbruk i husholdninger oppad begrenset til 5 000 kWh pr måned.

* Bruker du mer enn 5 000 kWh pr måned, så vil det ikke bli utbetalt strømstøtte for forbruk som har tilkommet etter at grensen på  5 000 kWh er passert den enkelte måned.

* Kunder som bor fast i fritidsbolig har rett på støtte dersom de kan vise til enten midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller dersom det fremgår av Folkeregisteret at de er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023. Du må selv ta kontakt med nettselskapet og fremlegge nødvendig informasjon for å få støtte.

* Strømstøtteordningen skal gjelde minimum ut 2024.

 

Les mer:
 
Forbrukerrådet om strømavtaler (ekstern lenke)
 
Den nasjonale strømstøtteordningen (ekstern lenke)
 
Strømstøtte for jordbruksforetak (ekstern lenke)

Strømstønad til husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk (ekstern lenke)

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Bruk våre kontaktskjema her:
 
Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)
Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)