Mulig strømstøtte til Trøndelag for september

Blir det strømstøtte vil den komme automatisk. Den enkelte kunde trenger ikke foreta seg noe.

21. september 2022
 
Så langt i september har områdeprisen på strøm i Trøndelag (prisområde NO3) ligget på i overkant av 80 øre per kilowatt time (kWh).
 
Innslagspunktet for strømstøtte er hvis den månedlige områdeprisen overstiger 70 øre per kWh uten moms.
 
Tensio forbereder seg derfor nå på at trønderske strømbrukere kan få redusert strømregningene sine med strømstøtte når oppgjøret for september skal gjøres i begynnelsen av oktober.
 
Strømstøtteordningen er laget slik at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Blir det strømstøtte for september vil støtten komme som et fratrekk på nettleiefakturaen.
 
Les mer om statens strømstøtteordning fra nasjonale myndigheter her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser
 
Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av strømkostnaden når områdeprisen overstiger 70 øre per kWh. Det er viktig å merke seg at det er den gjennomsnittlige områdeprisen i området du bor i som legges til grunn, og den er uavhengig av hvilken avtale du har med din strømselger/strømleverandør.
 
Tensio understreker derfor at det er viktig å skille på strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør og områdeprisen som er månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen NordPool i ditt prisområde, som strømkompensasjonsordningen tar utgangspunkt i. Strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør vil i de aller fleste tilfeller overstige det som er områdeprisen per kWh.
 
Støtten vil gjelde alle private husholdninger (ikke hytte), sameier og borettslag (også fellesmålte). Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i kartverket.
 
Styrene i boligselskaper må merke seg at de har noen spesielle plikter knyttet til ordningen med strømstøtte. De plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Les mer om dette hos nasjonale myndigheter her: Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskaper
 
Strømprisene dag for dag kan følges på nettsiden til strømbørsen NordPool her: Markedsplassen Nordpool
 
Tensio vil komme tilbake med mer informasjon når det på slutten av måneden er avklart om det blir strømstøtte for Trøndelag, og hva den konkrete støttesatsen blir. NVE/RME legger på slutten av hver måned ut hva som er den konkrete støttesatsen for det enkelte strømprisområde, og den oversikten vil bli tilgjengeliggjort igjen i slutten av september. Her er den nasjonale oversikten over støttesatsene for det enkelte strømprisområde for august 2022: Strømstøtte – her er støttesatsene for august
 
Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)
 
Les mer om strømstøtteordningen her:

NVE: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoeye-stroempriser/

NVEs spørsmål og svar-side om strømstøtteordningen: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/

Huseiernes Landsforbund: https://www.huseierne.no/nyheter/forbedret-stromstotte-fra-1.-september/