Informasjon om strømstøtte

Vi får en del spørsmål om strømstøtte. Les mer her.
 

12. desember 2022

Strømstøtte for november?

Nasjonale myndigheter har bestemt at strømstøtte utbetales/refunderes til husholdningskunder i de strømprisområdene der snittprisen for hele måneden, sett under ett, har en pris som overstiger 70 øre pr. kWh (eks mva). Du som kunde får i disse dager din faktura fra ditt strømsalgsselskap for strømforbruket for november måned. Snittprisen på strøm i strømprisområde NO3 (som gjelder de fleste i Trøndelag) var for november måned 63,78 øre pr. kWh (eks mva).

Selv om det var enkeltdager i november som hadde en strømpris som langt oversteg 70 øre pr. kWh, så var snittprisen for måneden, sett under ett, under 70 øre, og det skal derfor ikke betales ut strømstøtte til trønderske strømforbrukere (husholdninger i strømprisområde NO3) for november måned.

Merk også at snittprisen for strøm som for strømprisområde NO3 i november var 63,78 øre pr. kWh blir til 79,73 øre pr. kWh når mva/moms blir inkludert. Selv om den reelle prisen du må betale for strømmen (inkludert mva) overstiger 70 øre pr kWh i november, så utløser ikke det strømstøtte for prisområde NO3 i november. Med andre ord: For november måned vil du se en strømpris på fakturaen din som overstiger 70 øre pr kWh, men det er etter mva er lagt på, og i tillegg så har strømsalgsselskapet du er kunde hos også lagt på sitt påslag pr. kWh.

Strømstøtte for desember?

Se pris- og regneeksempel nederst i saken.

Desember måned har startet med svært høye strømpriser også for trønderske strømbrukere i strømprisområde NO3. Det betyr at snittprisen for måneden sett under ett helt sikkert kommer til å overstige 70 øre pr. kWh (eks mva), som igjen betyr at det vil bli strømstøtte for desember måned.

En del av våre kunder nord i Nord-Trøndelag tilhører strømprisområde NO4/Nord-Norge. Strømprisene er lavere i Nord-Norge/NO4, men pr 20. desember ligger snittprisen i NO4 på rundt 120 øre (eks mva), det betyr at det kan bli strømstøtte også for strømbrukere i dette prisområdet for desember. De av våre kunder som tilhører prisområde NO4 er geografisk avgrenset til å gjelde alle i kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne. I tillegg er det noen kunder beliggende nord for Harran/Aunfoss på aksen langs E6 i Grong kommune som også er definert i NO4.

Strømstøtten skal utbetales/refunderes i forbindelse med etterskudds fakturering av strømforbruket. Det betyr at strømstøtte for desember 2022 blir gjort opp i forbindelse med fakturering i januar 2023. I begynnelsen av januar får Tensio beskjed fra nasjonale myndigheter om hvilket støttebeløp som skal legges til grunn for alle våre kunder. Deretter vil Tensio sørge for at støttebeløpet blir gjort opp på riktig måte. Dette skjer automatisk uten at du trenger å foreta deg noe.
 
Noen kunder har både strømkjøp og nettleie på samme faktura (fakturaen kommer fra ditt strømsalgsselskap, og dette kalles «gjennomfakturering»), mens andre får én faktura for strømkjøpet sitt (som kommer fra ditt strømsalgsselskap), og én faktura for nettleia (som kommer fra Tensio/ditt nettselskap).
 

  • De som får alt på én faktura (gjennomfakturering) vil oppleve at strømstøtten trekkes fra på denne fakturaen slik at den samlede fakturaen blir lavere enn den ville blitt uten strømstøtte.
  • De som får én faktura fra sitt strømsalgsselskap, og én faktura fra Tensio, vil få utbetalt eventuelle tilgodehavender som følge av strømstøtten på forfallsdato på fakturaen fra Tensio. Er du i denne kategorien må du med andre ord betale hele regningen fra ditt strømsalgsselskap (til forfallsdato i slutten av januar), og strømstøtten får du utbetalt eller som avslag på nettleia fra Tensio (til forfallsdato i slutten av januar).

 
Strømprisen ligger nå an til å bli så høy for Trøndelag i desember at svært mange sannsynligvis vil få krav på høyere strømstøtte enn de betaler i nettleie. Det betyr at mange av de som får særskilt faktura fra Tensio (fordi du ikke er kunde hos et strømsalgsselskap som tilbyr gjennomfakturering) kan vente seg at det for januar vil bli utbetalt penger fra Tensio. Det forutsetter riktignok at strømkjøpet ditt for desember måned overstiger beløpet for nettleie.
 
Tensio er kjent med at enkelte strømsalgsselskaper velger å forhåndsfakturere sine kunder for strømforbruk. Dette har ingen betydning for den strømstøtten du har krav på å motta, men er du kunde hos et slikt selskap betyr det at det vil gå flere uker mellom at du betaler fakturaen fra ditt strømsalgsselskap i desember, til du får penger refundert fra Tensio i slutten av januar.

For de som får særskilt faktura fra Tensio og har rett på strømstøtte, så gjelder følgende: 100 kroner eller mer til gode kommer i sin helhet til utbetaling fra Tensio i slutten av januar. Har du under 100 kroner til gode så vil det komme som fratrekk på neste faktura fra Tensio.

OBS! Til alle som får særskilt faktura fra Tensio så har Tensio kontonummeret til alle som har betalt nettleie til oss fra før.

Er du ny kunde, eller er i tvil om Tensio har ditt kontonummer, så kan du ta kontakt med oss. Dette gjelder kun hvis du får særskilt faktura fra Tensio. De aller fleste har gjennomfakturering og får kun én faktura for både strømkjøp og nettleie, og den fakturaen kommer fra det strømsalgsselskapet du er kunde hos.

Priseksempel

Forutsetninger:
Månedsforbruk strøm desember: 2 000 kWh
Snittpris spot strøm NO3 desember: 2 kr/200 øre (2,5 kr/250 øre ink. mva)
Nasjonale myndigheter har bestemt at 90% av strømkostnaden over 70 øre skal gis tilbake i form av strømstøtte. I tillegg har de fleste strømsalgsselskaper et påslag som legges oppå prisen fra Nordpool. Det gis ikke strømstøtte for påslaget det enkelte strømsalgsselskap legger oppå spotprisen fra NordPool.
 
Dette gir følgende nøkkeltall for dette eksempelet:
Pris strømkjøp (før strømsalgsselskapets påslag) = 2,5 kr x 2 000 kWh = 5 000 kr (ink. mva)
Strømstøtte: 90% av 130 øre + 25% mva = 2925 kr. For enkelhets og eksempelets skyld runder vi av strømstøtten i dette tilfellet til 3 000 kroner (ink. mva).
 
Sum strømkjøp etter strømstøtte: 2 000 kroner (ink. mva)

For å regne ut den totale strømregningen for desember må vi også hensynta nettleie og offentlige avgifter.
Nettleie = avrundet til 600 kroner (ink mva)
Offentlige avgifter, elektrisitets-/forbruksavgift og ENOVA-avgift: 20,51 øre pr kWh x 2 000 kWh = 410 kr (ink mva)
 
Sum nettleie og offentlige avgifter (avrundet): 1 000 kroner (ink mva)
For eksempelkunden vil nettleia vil være litt lavere enn dette i Sør-Trøndelag, og litt høyere enn dette i Nord-Trøndelag. Vi har avrundet tallene for å gjøre regnestykket enklere å forholde seg til.
 
Oppsummert blir det da følgende regnestykke for hva du faktisk må betale for strømbruket ditt i desember måned:
Strømkjøp før strømstøtte og strømsalgsselskapet påslag: 5 000 kroner
Minus strømstøtte fra staten: 3 000 kroner
Pluss nettleie og offentlige avgifter: 1 000 kroner
Netto strømutgift (etter strømstøtte) for desember måned: 3 000 kroner + strømsalgsselskapets påslag

Strømsalgsselskapenes påslag varierer som regel mellom 5-10 øre pr kWh + mva. For en kunde som bruker 2 000 kWh i desember måned vil dette påslaget beløpe seg til mellom 125 og 300 kroner ink mva. Tensio erfarer at det er store forskjeller i de enkelte strømsalgsselskapenes påslags-praksis. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å være bevisst dette, og eventuelt følge opp med sitt strømsalgsselskap dersom du mistenker at du er registrert med en ufordelaktig strømavtale.

Les mer om strømstøtteordningen fra nasjonale myndigheter her: NVE: Spørsmål og svar om strømstøtte

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:
 
Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)
Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)