Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Drone- og helikopteraktivitet i etterkant av «Ingunn»

Tensio må feilsøke linjenettet etter stormens herjinger.

Helikopter-inspeksjon.jpg

Tirsdag 6. februar

I denne og neste uke vil Tensio foreta drone- og helikopterbefaring i områder der strømforsyningen fikk hardest medfart i forbindelse med ekstremværet «Ingunn».

Befaringene er nødvendig for å kartlegge og forebygge eventuelle skader som kan føre til ytterligere feil på strømforsyningen.

 

Nord-Trøndelag:

Strømforsyningen i Nord-Trøndelag ble hardest rammet av ekstremværet «Ingunn».

Befaring med både drone og helikopter vil derfor være aktuelt langs linjenett i hele forsyningsområdet. Befaringene vil pågå denne og neste uke (uke 6 og 7), og det vil trolig være behov for noe ekstra befaringsaktivitet i påfølgende uker også. 

Sør-Trøndelag:

Befaring med drone vil være spesielt aktuelt i områder med linjenett i Trondheim, Malvik, Melhus og Skaun.

Befaring med helikopter vil skje i områder med linjenett i Fosen, Orkland, Heim, Hitra og Frøya, Rennebu og Midtre Gauldal.

Befaringene i Sør-Trøndelag vil primært pågå denne uka (uke 6).

 

Generelt gjelder at helikopterbefaringene stort sett vil pågå et stykke unna tett bebyggelse. Helikopteroperatøren er videre trent for å hensynta og vike unna gårdsbruk og andre steder det er opplagt eller kjent at det befinner seg dyr.

Bruk av drone er en normal del av Tensios operasjoner over hele Trøndelag, så droneaktivitet i regi av Tensio kan være aktuelt også andre steder enn de som er angitt over.

Trøndelag politidistrikt varsles rutinemessig om både drone- og helikopteraktivitet i regi av Tensio.

 

For spørsmål eller henvendelser knyttet til helikopteroperasjonene kan følgende personer i Tensio kontaktes:

Nord-Trøndelag:

Sør-Trøndelag:

Frode Molden

Bjørn Hanssen

Mobil: 97 62 72 11

Mobil: 45 03 60 80

E-post: [email protected]

E-post: [email protected]