Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Om nettkonsernet

Tensio er blant Norges største strømnett-virksomheter. Vi har regionansvaret for strømforsyningen til Trøndelag. Forsyningsområdet har en befolkning på rundt 500 000 innbyggere og er i areal på størrelse med hele Danmark.

Vi er på vakt 24/7 for at energiforsyningen skal fungere døgnet og året rundt.

Forsyningsområdet består av 29 000 km linje/kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner. Alt dette må virke sammen hele tiden for at strømforsyningen skal fungere normalt.

De kommende årene skal mer av energiforbruket i Norge komme fra fornybare kilder, og det betyr at vi som har ansvaret for strømnettet får flere og mer krevende oppgaver. Tensio er med sine rundt 500 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser.

Tensio er et konsern med Tensio TS (Trøndelag sør) og Tensio TN (Trøndelag nord) som datterselskaper. Tensio TN og Tensio TS tilsvarer det som tidligere var kjent som henholdsvis NTE Nett og TrønderEnergi Nett.

Administrasjonssenteret vårt ligger på Stjørdal, og driftshovedkvarterene våre ligger i Trondheim (Tensio TS) og i Steinkjer (Tensio TN).

Tensio eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%) og KLP (20%).

Audhild Kvam er konsernsjef i Tensio, og Jan Arve Haugan er styreleder.

 

tensio-bg.jpg