TrønderEnergi Nett og NTE Nett blir Tensio

Fra november 2019 skiftet TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio.

TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren 2019 et felles strømnettkonsern. Formålet er å utvikle et selskap med nødvendig utviklingsevne, høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. Selskapet, som nå har fått navnet Tensio, har ansvaret for strømforsyningen til 250 000 kunder i hele Trøndelag, og blir med det Norges nest største strømnett-selskap.

Redusere kostnader og løse elektrifiseringsutfordringene

- Med opprettelsen av Tensio rigger vi oss for å redusere kostnader, løse elektrifiseringsutfordringene, og holde forsyningssikkerheten oppe på et minst like bra nivå som i dag, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

Tensio blir en av regionens største arbeidsgivere med 500 medarbeidere spredt rundt i hele Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Stjørdal, driftshovedkvarterene i Trondheim og Steinkjer, og i tillegg består Tensio av rundt 15 andre lokasjoner som dekker hele fylket fra nord til sør.

- Ansvarsområdet vårt er på størrelse med Danmark. Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner, og 100 trafostasjoner. Alt dette må virke og spille godt sammen hver dag slik at strømmen kommer frem til alle som har behov for den, sier konsernsjefen.

Norske myndigheter har satt ambisiøse mål for klima- og energiomstillingen frem til 2030 og 2050. En viktig konsekvens av disse målene er at flere samfunnsområder skal elektrifiseres i årene som kommer.

- Energi- og klimaomstillingen vil kreve mye av nettselskapene. Samlingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett i et felles konsern gjør at vi kan redusere kostnader samtidig som vi øker ambisjonsnivået for leveransene våre, sier Kvernland.

Trygve Kvernland
Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio

Kundene trenger ikke foreta seg noe

Tensios 250 000 kunder vil ikke merke mye til endringen.

- Kundene våre kan nå oss på de samme telefonnumrene, de samme e-postadressene og de samme nettsidene. Forskjellen blir at de fra nå av skal forholde seg til Tensio, og ikke lenger TrønderEnergi Nett eller NTE Nett, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.

Tensio vil ha en forsiktig tilnærming til tempo i omprofilering av biler, bygg og stasjoner.

- Vi har tusenvis av nettstasjoner, en stor bilpark og mange lokasjoner. Omprofileringen vil ta tid slik at kostnadene blir lavest mulig. Noen biler omprofileres tidlig, men mange vil ikke få ny drakt før de uansett skal skiftes ut. Det betyr at våre medarbeidere vil kjøre rundt i biler som er merket med Tensio, NTE og TrønderEnergi ei stund fremover, og at det ikke blir nye skilt på alt av bygninger og stasjoner med det aller første, sier Eidem.
 

Hvorfor ble navnet Tensio?

Navnet ble foreslått av en ansatt. Nær 200 navneforslag kom opp i en intern navnekonkurranse. I løpet av prosessen ble det klart at Tensio var forslaget med størst oppslutning internt.

- Tensio betyr spenning og er et viktig begrep for oss som jobber med spenning, strøm, og elektrisk effekt i det daglige. Begrepet er relevant også i utvidet forstand, fordi endringene samfunnet skal gjennom i årene fremover kommer til å bli spennende for oss alle, og spesielt for oss med en sentral rolle i å løse elektrifiseringsutfordringene, sier Kvernland.
 

Fakta om Tensio:

  • Norges nest største strømnett-selskap med 250 000 kunder i Trøndelag
  • Bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Trøndelag.
  • Administrasjonssenter i Stjørdal, og driftshovedkvarter i Trondheim og Steinkjer
  • Kundene i Tensio er fordelt på Tensio TS (Trøndelag sør) og Tensio TN (Trøndelag nord) som tilsvarer gamle TrønderEnergi Nett og NTE Nett
  • Har ansvar for 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner
  • 500 medarbeidere
  • Omsetter for 2 mrd NOK årlig, anleggskapital på 6,5 mrd NOK
  • Eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%), og KLP (20%)
  • Trygve Kvernland er konsernsjef og Kristian Aa er styreleder
  • Tensio er latinsk for spenning, navnet ble foreslått av en ansatt i en intern navnekonkurranse.