Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Dette er den nye nettleien

Oppdatert pr. 20 desember: Tensio utsetter innføring av ny nettleiemodell. Eksisterende tariffer i distribusjonsnettet videreføres. Les mer her

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasjonale myndigheter har bestemt at nettleia skal endres fra nyttår. Formålet med endringen er å få enda mer ut av det strømnettet vi har, slik at vi sparer samfunnet for unødvendige nettinvesteringer og unødvendige økninger i nettleia.

Den nye nettleien er lagt opp slik at den belønner kunder som er flinke til å fordele strømbruken sin utover døgnet, og ikke setter på alle strømkrevende apparater samtidig. 

Med den nye nettleia vil 80 % av kundene til Tensio betale omtrent det samme eller mindre enn i dag og 20 % av kundene vil betale mer, forutsatt at de ikke tilpasser strømbruken sin.

I tillegg til ny nettleiemodell har regjeringen også foreslått å redusere forbruksavgiften, og Stortinget vil vedta dette forslaget nå før jul: Det innføres en egen, lavere avgiftssats i vintermånedene (januar-mars) som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021. For april–desember reduseres avgiften med 1,5 øre per kWh. Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021.

Avgifter utgjør en stor andel av nettleia den enkelte betaler, og består av forbruksavgift, Enova-avgift (1,25 øre/kWh), og merverdiavgift. Forbruksavgiften er for inneværende år 20,8625 øre pr kWh.

Hva betyr den nye nettleia for deg? 

Se priseksempler her

Fullstendig prisinformasjon om den nye nettleien:

Kunder i gamle Nord-Trøndelag - Tensio TN

Kunder i gamle Sør-Trøndelag - Tensio TS

Viktigste råd:

  • Ikke sett på alle strømkrevende apparater samtidig
  • Fordel strømforbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden
  • Lad elbil om natten


Brannsikkerhet: Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover. Lading av elbil med godkjent ladeløsning kan du trygt gjøre på natten. Følg rådene fra DSB for sikker el-billading hjemme. 

Den nye nettleiemodellen vil gjelde for alle kunder med et strømforbruk under 100 000 kWh pr. år. Og for den enkelte strømkunde betyr det at nettleia i større grad vil bli påvirket av hvor mye samtidig strømbruk du har. Hvor mye samtidig strømbruk hver enkelt av oss har måles i effekt, og måleenheten for effekt er kilowatt (kW). Setter du på vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, stekeovn, koketopp og elbil-lading samtidig, så vil du få en høy effektbruk og nettleia di vil kunne gå opp. Fordeler du strømbruken utover dagen og døgnet slik at du har en lav effektbruk, så vil du kunne få en lavere nettleie.

Fordel bruken av elektriske apparater utover døgnet
Fordel bruken av elektriske apparater utover døgnet.


Som i dag vil den nye nettleia bestå av to ledd: et kapasitetsledd (tidligere fastledd) og et energiledd.

  • Kapasitetsleddet har ulike trinn målt etter hvor mye strøm du bruker samtidig på det meste i løpet av en måned.
  • Hvilket trinn du plasseres inn på hver måned, bestemmes av den timen i måneden du brukte mest strøm (kWh/h).
  • Gjennomsnittlig effektbruk i en trøndersk husstand ligger på rundt 5 kilowatt (kW). 
  • Energileddet varierer avhengig av hvor mye energi (kWh) du har brukt totalt i forrige måned. En gjennomsnittlig trøndersk husstand bruker rundt 15 000 kWh gjennom året.
  • Energileddet vil være lavere på natten, mellom kl. 22.00 - 06.00.
     
Ulike trinn av kapasitetsleddet til Tensio
Trinnene i kapasitetstrappen som er dekkende for de fleste av Tensio sine kunder. 

Det blir billigere å bruke strøm på natta


På natta, mellom klokken 22.00 og 06.00, blir det billigere å bruke strømnettet. Så hvis du har mulighet, fordel strømbruken din utover dagen, ettermiddagen og kvelden. Har du elbil, lad denne på natten.

Brannsikkerhet: Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover. Lading av elbil med godkjent ladeløsning kan du trygt gjøre på natten. Følg rådene fra DSB for sikker el-billading hjemme.
 

Ulik pris på dag og natt

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)

 

Aktuelt om ny nettleiemodell

Informasjon om ny nettleiemodell

Nasjonale myndigheter har bestemt at nettleia skal endres fra nyttår. Formålet med endringen er at vi skal bruke strøm smartere, og utnytte det strømnettet vi har enda bedre for å spare penger og miljøet.

Samarbeid om felles nettleiemodell

For å gjøre det enklest mulig for kunder og tredjeparter har mange nettselskaper i Norge inngått et samarbeid om å få på plass ny overordnet felles modell, på tvers av geografi og selskapsgrenser.