Trefelling livsfare

Våren er tid for å rydde i hagen eller på eiendommen.

Går du med planer om å fjerne større trær som står nær strømnettet så bør du ta kontakt med Tensio.

− Det er viktig at alle som utfører et arbeid i nærheten av høyspentlinjer er klar over at det kan medføre livsfare, sier Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Tensio.

De som skal felle trær eller rydde skog i nærheten av linjer oppfordres derfor til alltid å ta kontakt med Tensio først. Tensio nås på telefon 74 12 15 00 eller via våre skjema:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)

Tensio driver også skogrydding i egen regi

Hvert år har Tensio et utstrakt program for skogrydding. Dette er en viktig aktivitet for å unngå at trær faller over strømlinjene og skaper avbrudd i strømforsyningen.

Oversikt over områdene som Tensio har planlagt skogrydding i år finner du HER.

- I utmark vil virke som ryddes normalt bli liggende igjen for nedbryting, forklarer Wuttudal.

Tensio er ikke grunneier til trærne, men har rett til å fremføre strøm over annen manns eiendom, herunder fjerne trær som kan bli en trussel for strømforsyningen samt liv og helse.  

- Vi har derfor behov for å utføre arbeid på annen manns eiendom, og tar kontakt med grunneier i forkant. Vi ønsker alltid å samarbeide godt med våre kunder, slik at vedlikeholdsarbeidet medfører færrest mulig ulemper. Som kunde vil du derfor bli varslet pr SMS, forteller Wuttudal. 

Ved rydding i bebygde områder vil virke legges på hensiktsmessig sted på eiendommen. Tensio er ikke ansvarlig for å fjerne virket fra eiendommen.