Strømstøtte til trønderske husholdninger for september

Gjennomsnittskunden får rundt 50-60 kroner i statlig strømstøtte for september


 

29. september 2022

Strømprisen i Trøndelag (prisområde NO3) endte opp på 75,29 øre for september. Det betyr strømstøtte på 5-6 øre per forbrukte kWh for de fleste trønderske husholdninger for september måned. Statens strømstøtteordning trer i kraft når den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre/kWh uten moms.

Ole Marius Ingvaldsen

Dette er den første måneden med strømstøtte for trønderske strømkunder. I Sør-Norge har de høye strømprisene medført strømstøtte hver måned siden den ble innført med virkning fra desember 2021. Strømprisene er fortsatt vesentlig lavere i Midt-Norge enn i Sør-Norge.

Gjennomsnittsprisen på strøm for Sør-Norge ble i september på rundt 358,68 øre, med andre ord neste 5 ganger mer enn i Trøndelag.

En gjennomsnittlig trøndersk husholdning* vil få rundt 50-60 kr i strømstøtte, som vil automatisk komme som fratrekk på nettleiefakturaen, sier kommunikasjonsrådgiver i Tensio Ole Marius Ingvaldsen.

 *Lagt til grunn at en gjennomsnittlig trøndersk husholdning har et forbruk på rundt 1000 kWh i september.

 

Fakta og innsikt om strømstøtteordningen:

 • Regjeringen har varslet at staten skal dekke 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh for forbruk i september. Tidligere har kompensasjonsgraden vært 80% og 55%.
 • De fleste trønderske husholdninger tilhører strømprisområde Midt Norge (NO3). Røros tilhører NO1 og deler av Namdalen tilhører NO4. 
 • Strømstøtteordningen er laget slik at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom et fratrekk på fakturaen for nettleie. Det gis strømstøtte for inntil 5 000 kWh per husholdning per måned. 
 • Strømstøtten betales ut automatisk i form av en reduksjon på månedens faktura for nettleie.
 • Myndighetene har i utgangspunktet fastsatt at ordningen med statlig strømstøtte skal vare frem til og med mars 2023.
 • Det er viktig å merke seg at det er den gjennomsnittlige områdeprisen i området du bor i som legges til grunn for strømkompensasjonsordningen, og den er uavhengig av hvilken avtale du har med din strømselger/strømleverandør.
 • Du må derfor skille mellom strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør og områdeprisen som er månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen NordPool i ditt prisområde.

Hytter, boligselskap og landbruk:

 • Strømstøtten gjelder ikke for hytter og fritidsboliger. 
 • Støtten gjelder alle private husholdninger, sameier og borettslag (også fellesmålte). Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i kartverket.
 • Styrene i boligselskaper må merke seg at de har noen spesielle plikter knyttet til ordningen med strømstøtte. De plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Har ditt boligselskap ikke mottatt eller fått for mye støtte? Benytt våre kontaktskjema nedenfor. Det må opplyses om målernummer/målepunkt-ID og fullmakt for at du representerer boligselskapet, hvis navnet ditt ikke er opplyst i Brønnøysundregistrene. Les mer om dette hos nasjonale myndigheter her: Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskaper
 • Strømkompensasjon for jordbrukskunder administreres av Landsbruksdirektoratet: Strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)
Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)
 

Nyttige lenker:

* Les mer om strømstøtteordningen fra nasjonale myndigheter her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser
* Se myndighetene spørsmål og svar-side om kompensasjonsordningen her: Spørsmål og svar om strømstøtte
 * Områdeprisen på strøm for Trøndelag og Midt-Norge kan følges dag for dag og time for time på nettsiden til strømbørsen NordPool her: Markedsplassen Nordpool