Strøm til hele Norge

Tensio er ett av flere nettselskap som har ansvaret for å bygge ut, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Norge slik at du får strøm til det du trenger, når du trenger det. 

Nettselskapene er satt til å sikre at det overføres tilstrekkelig med strøm fra produsentene til sluttbrukerne, og for at strømtilførselen er stabil. 

Nettselskapene har monopol på å drifte strømnettet i sine områder. Virksomheten er regulert av NVE. 

Vi i Tensio har ansvaret for strømnettet i Trøndelag; fra Dovrefjell i sør til Børgefjell i nord.  Det gjør oss til Norges nest største nettselskap. Jobben vår er å sørge for at alle som bor og jobber i Trøndelag, har tilgang på strøm.

Hvordan er strømnettet organisert? 

Norge er et langstrakt land, og det er ofte store avstander mellom det stedet hvor strømmen blir produsert og hvor den ender opp med å bli brukt. 

Statnett eier transmisjonsnettet. Det er det sentrale, landsdekkende nettet som transporterer høyspent kraft over hele landet.Transmisjonsnettet knytter også det norske kraftsystemet til kraftsystemene i utlandet. 

Transmisjonsnettet er på ca 11 000 km, fordelt på kabler og luftlinjer. Det har et høyt spenningsnivå, vanligvis på 300 000 volt (300 kV) eller 420 000 volt (420 kV).  

Regionalnettet eies av de lokale nettselskapene. Det binder sammen transmisjonsnettet med de lokale kraftnettene.

Regionalnettet er på ca 19 000 km, og det har et spenningsnivå på mellom 66 000 volt (66 kV) og 132 000 volt (132 kV). 

Distribusjonsnettet eies også av nettselskapene. Dsitribusjonsnettet får strømmen hjem til deg. Noe av strømmen kan være produsert i nærområdet ditt, mens noe kan være fra et av de store vannmagasinene andre steder i landet. 
Distribusjonsnettet er på hele 300 000 km, og det har en spenning på alt fra 230 volt til 22 000 volt (22 kV).