Slik blir den nye nettleia

Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli. Den nye nettleiemodellen skal belønne strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig. 

30.05.2022

- Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Les mer fra OED her: Justerer innføringen av ny nettleiemodell

Etter innspill fra en rekke nettselskaper, fag- og forbrukerorganisasjoner har Olje- og energidepartementet gjort enkelte endringer på sitt opprinnelige vedtak fra før jul i fjor. Disse endringene gjør at det blir noen justeringer på nettleiemodellen som skal innføres fra 1. juli, sammenlignet med den modellen som egentlig skulle innføres fra 1. januar 2022.

Bengt Eidem.jpg

- Det er en stor fordel at en bred front av selskaper, fag- og forbrukerorganisasjoner nå er enige om hvordan den nye nettleiemodellen bør være. Selv om ny nettleiemodell for de fleste ikke betyr store endringer, så er det viktig at ny nettleiemodell har bred tillit blant forbrukerne og i samfunnet den nye nettleiemodellen skal virke, sier kommunikasjonssjef i Tensio Bengt Eidem.

Høy kapasitetsbruk blir dyrere, lav kapasitetsbruk blir billigere

Den nye nettleiemodellen skal belønne strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende skal det bli dyrere å bruke mye strøm samtidig. Bakgrunnen for denne endringen er at de som bruker mest kapasitet også er de som i størst grad bidrar til at kostnadene i strømnettet øker.

Den nye nettleiemodellen kan litt forenklet sammenlignes med hvordan bredbåndstjenestene og folks bruk av internett hjemme er priset. De som ønsker høy bredbåndskapasitet betaler mer enn de som bruker lav bredbåndskapasitet.

- Vi har gjort en del regneøvelser for å se på utslagene av den nye nettleiemodellen. De som kommer best ut av den nye modellen er typisk de som bor i små boliger som hybler og mindre leiligheter. Dette er kunder som hver for seg belaster strømnettet lite og som derfor også nå blir belønnet med lavere nettleie. Disse kundegruppene kan vente seg en reduksjon på nettleia, sier Eidem.

De som kommer dårligst ut i den nye nettleiemodellen er de som hurtiglader elbilen sin hvis de ikke endrer ladevanene sine.

- Folk som lader elbil hjemme er de som har størst grunn til å være oppmerksomme på den nye nettleiemodellen. Har du hurtiglader (20+ kw) for elbil hjemme kan du få et prishopp i nettleia på 4- 7000 kroner i året dersom du ikke tilpasser ladingen din, sier Eidem.

Viktigste råd for å unngå stor økning i nettleia

Det er imidlertid lett tilgjengelige grep de som lader elbil hjemme kan benytte seg av for å unngå store hopp i nettleia.

- Ved å lade saktere og ta flere av døgnets timer i bruk for ladingen, så er det mulig for de fleste elbileierne å unngå store økninger i nettleia etter 1. juli. Vi anbefaler derfor alle å unngå å legge elbil-ladingen oppå alt annet strømforbruk på ettermiddagen og tidlig kveld, og at du lader elbilen så sakte du kan på kveld og natt, sier Eidem.

Offentlige avgifter fortsatt halvparten av nettleia

Innbakt i nettleia alle betaler inngår det moms, forbruksavgift til staten, og en egen avgift pr. kWh som går til Enova. Denne delen av nettleia blir det ingen endringer i som følge av ny nettleiemodell.

- Folks strømbruk er relativt tungt avgiftsbelagt. Rundt halvparten av det hver enkelt av oss betaler i nettleie er avgifter som staten krever inn for å bruke pengene til å finansiere andre formål på statsbudsjettet. På vegne av våre kunder har Tensio og andre nettselskaper uttrykt bekymring for det høye avgiftsnivået. Vi opplever at disse tilbakemeldingene blir tatt på alvor blant nasjonale politikere, og vi håper dette blir lyttet til også i det videre, sier Eidem.

Nettselskapenes samlede inntekter endres ikke som følge av ny nettleiemodell. Et nettselskap som til sammen henter inn 1 milliard kroner fra sine kunder skal fortsatt hente inn 1 milliard kroner fra sine kunder etter innføringen av den nye nettleiemodellen. Forskjellen i ny nettleiemodell ligger i at noen kunder skal betale litt mindre enn før, mens andre må betale mer.

Priser og priseksempler ny nettleiemodell

Nederst i artikkelen finner du priseksempler og nettleiepriser for kunder i Sør-Trøndelag (Tensio TS) og Nord-Trøndelag (Tensio TN).

Fakta om ny nettleiemodell

Nettleia består av to ledd: Kapasitetsledd + energiledd (tidligere fastledd + energiledd)

Kapasitetsleddet

  • Kapasitetsleddet bestemmes av snittet av månedens tre høyeste forbrukstimer
  • Kapasitetsleddet regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig. 
  • Sammenlignet med modellen som skulle innføres fra nyttår, er den viktigste endringen at kapasitetsledet/fastleddet ikke settes av den ene timen i måneden med høyest forbruk, men av gjennomsnittet av tre timer fordelt på tre forskjellige dager.
  • Eksempel: Hans Hansen hadde sitt høyeste timesforbruk mellom kl 16 og 17 på dag 5, 10 og 15 for gjeldende måned. På dag 5 brukte Hans Hansen 4 kilowatt-timer (kWh) strøm mellom kl 16 og 17. På dag 10 og 15 brukte han 6 kWh mellom kl 16 og 17. Snittet blir da 5,3 kWh (kWh/h), og det betyr at Hansen for denne måneden havner i trinn 3 i kapasitetstrappa, som er trinnet for de som har brukt 5-10 kW (kWh/h). 

Energileddet

  • Energileddet er en pris pr forbrukte kWh og bestemmes av hvor mange kilowatt-timer du har brukt totalt gjennom en måned.
  • Energileddet er litt billigere på natta. Dette er først og fremst for å gi et styrket insentiv til å lade elbilen på natta (klokken 22-06), som er et tidsrom det normalt er god kapasitet i strømnettet.
  • Forskjellen mellom natt og dag på energileddet ligger på 8-10 øre pr kWh.

Viktig om trygg strømbruk

Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør ikke være påslått på tidspunkt det ikke er folk hjemme eller at husstandsmedlemmene sover. Lading av elbil med godkjent ladeløsning kan du trygt gjøre på natten. Følg rådene fra DSB for sikker el-billading hjemme.

Les mer om ny nettleiemodell her

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)
Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)