Siemens Energy blir partner i Trondheims-elektrifisering

Skal levere teknologi til nye strømstasjoner

Publisert:  2022

Siemens Energy er et av verdens ledende selskaper innenfor energiteknologi, og har rundt 400 medarbeidere i Trondheim.

Siemens og dets ulike avleggere har spilt en viktig rolle i elektrifiseringen av Norge i snart 150 år. I 1877 ble det første elektriske lysanlegget i Norge installert av Siemens ved Lisleby Brug i Fredrikstad.

Opprettelsen av Norges tekniske Høgskole i Trondheim i 1910 la grunnlaget for et viktig og langvarig samspill mellom Siemens og teknologihovedstaden Trondheim. 

Svein Harald Gunnes
Svein Harald Gunnes, Tensio

- Når Tensio nå skal legge til rette for at Trondheim kan ta de nødvendige neste stegene i retning lavutslipp er vi derfor glad for at vi får en solid aktør som Siemens Energy med på laget, sier prosjektleder Svein Harald Gunnes i Tensio.

For å lykkes med å redusere klimagassutslipp og legge til rette for mer grønn næringsutvikling så kommer elektrisk og utslippsfri energibruk til å gå videre opp i årene som kommer. For å legge til rette for denne utviklingen må Tensio derfor gjøre en rekke tiltak i strømnettet i Trøndelag. En del av dette arbeidet er oppgradering og modernisering av infrastrukturen for strømforsyningen i Trondheim.

Følgende strømstasjoner/transformatorstasjoner i Trondheim skal enten oppgraderes eller bygges nytt i årene som kommer (estimert tidspunkt for byggestart):
•    Belbuan/Strindheim (2023)
•    Buran (2026)
•    Storhaugen/Byåsen (2027)
•    Strinda (2028)
•    Paulinelund (2029)
•    Brattøra (2030)
•    Moholt (2031)

Til disse strømstasjonene er det nå tildelt en rammeavtale til Siemens Energy for levering av vern-, kontroll- og apparatanlegg. Disse anleggene utgjør det viktigste teknologiinnholdet i en moderne strømstasjon. Tensio har stilt krav om at teknologien som leveres skal muliggjøre at de nye strømstasjonene kan opereres uten bruk av den klimaskadelige gassen SF6.

Rammeavtalens omfang er estimert til å være i størrelsesorden 600-650 millioner kroner.

- Partnerskapet med Tensio passer direkte inn i Siemens Energy sin strategi for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og vi er derfor svært fornøyde med at vi nå skal samarbeide med Tensio om utviklingen av fremtidens strømforsyning til Trondheim, sier prosjektleder Arve Rye i Siemens Energy.