Nettleie, strømpris og elavgift

Visste du at under halvparten av nettleia du betaler går til Tensio?

Her følger mer informasjon om nettleia.

 

Strømregningen består av to produkter

For å kunne bruke strøm må du bestille og betale for to produkter; strøm og bruk av strømnettet.
 
Strømmen kjøper du av en av de selskapene som selger strøm i Norge, og du kan velge fritt mellom en rekke strømleverandører.

Tilknytning til strømnettet bestiller du av nettselskapet i ditt område, og nettselskapene har monopol innenfor geografiske konsesjonsområder.
 
Strøm og bruk av strømnettet er med andre ord to ulike produkter som tilbys og leveres av ulike aktører. Mens prisen for strøm går opp og ned avhengig av utviklingen på strømbørsen og i strømmarkedet, så er prisen for å bruke strømnettet upåvirket av at strømprisen går opp og ned fordi det ikke påvirker kostnadene for å vedlikeholde og utvikle strømnettet.
 
I 2020 har vi hatt historisk lave strømpriser. Dette gir deg en lavere strømregning totalt sett, men nettleias relative andel av regningen øker og nettleia fremstår som urimelig høy.

Hva ligger inne i nettleia du betaler?
 
Nettleia er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen eller virksomheten din. I tillegg til transport av strøm dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sikrer blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.
 
Tensio disponerer under halvparten av nettleia du betaler. Dette går til:
 
- Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler
- Vedlikehold og fornying av strømnettet
- Overvåkning og drift av strømleveringen
- Tilknytning av nye anlegg/nybygg
 
Rundt halvparten av det du betaler i nettleie, går til avgifter i form av elavgift, merverdiavgift, eiendomsskatt og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleia du betaler til statlige Statnett, som har ansvaret for transmisjonsnettet i Norge, som er de store motorveiene for overføring av strøm mellom landsdelene.
 
Her er oversikt over fordelingen av nettleie for Tensios kunder. Tensios kunder er fordelt på to konsesjonsområder. Kunder i gamle Sør-Trøndelag betaler nettleie til Tensio TS, og kundene i gamle Nord-Trøndelag betaler nettleie til Tensio TN.

 

Fordeling av nettleie Tensio TS
                           Fordeling av nettleie Tensio TS
Fordeling av nettleie Tensio TN
                           Fordeling av nettleie Tensio TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kommer frem av oversiktene over går under halvparten av nettleia du betaler til Tensio, og en svært stor andel av nettleia du betaler er offentlige avgifter som ikke har noe med utviklingen eller driften av strømnettet å gjøre. Elavgiften har økt med rundt 40% de siste årene, og det er en utvikling som både Tensio og andre nettselskaper har protestert mot. Vi synes økningen i elavgiften har medført en urimelig høy skattlegging av kundene våre.
 
Den delen av nettleia som går til Tensio er strengt regulert
 
Det er flere forhold som påvirker nettleieprisene, og geografi er en viktig faktor. Er det lang avstand mellom boligene er det færre mennesker som kan dele på kostnadene, og da blir det dyrere. De som bor tettere i større byer betaler derfor ofte litt mindre i nettleie.
 
Nettselskapene har monopol på bygging, utvikling og drift av strømnettet i sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For å sikre konkurranse blant nettselskapene har myndighetene utviklet en økonomisk reguleringsmodell der nettselskapenes effektivitet og prestasjoner løpende blir sammenlignet, og myndighetene fastsetter årlig hvor mye inntekter nettselskapene kan hente inn fra kundene sine i form av nettleie.  Myndighetene kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Dette systemet sikrer at nettselskapene har kraftige insentiver for å drive mest mulig effektivt, som igjen bidrar til å holde nettleia lavest mulig for kundene.