Kundeinformasjon desember

Her er viktig informasjon til deg som kunde hos Tensio.

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen og strømnettet i Trøndelag. For å hjelpe våre kunder med å holde seg oppdatert har vi satt sammen informasjon om det viktigste du trenger å vite akkurat nå.

I denne oppdateringen får du informasjon om:

  • Ny nettleiemodell
  • Redusert forbruksavgift
  • Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for høye strømpriser

Denne informasjonssaken vil bli oppdatert etter hvert som det kommer mer informasjon og avklaringer fra nasjonale myndigheter. 

Informasjon om ny nettleiemodell

Oppdatert pr. 20 desember: Tensio utsetter innføring av ny nettleiemodell. Eksisterende tariffer i distribusjonsnettet videreføres. Les mer her

 

Informasjon om redusert forbruksavgift

Avgifter er en stor andel av nettleia den enkelte betaler. Den største og viktigste avgiften er forbruksavgiften på elektrisk kraft (elavgiften), som er en avgift som går til staten pr. forbrukte kilowatt time (kWh) i den enkelte husstand/bedrift. Forbruksavgiften er for inneværende år 16,69 øre pr kWh (eks mva).

Regjeringen har foreslått å redusere forbruksavgiften, og Stortinget vil vedta dette forslaget nå før jul: 

Det innføres en egen, lavere avgiftssats i vintermånedene (januar-mars) som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). For april–desember reduseres avgiften med 1,5 øre per kWh (prisjustert). 

Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021. Dette vil komme våre kunder til gode i form av lavere nettleie.

Les mer fra regjeringen her: Lavere avgift på strøm

Informasjon om regjeringens forslag til kompensasjonsordning for høye strømpriser

Lørdag 11. desember ble regjeringens forslag til kompensasjonsordning for høye strømpriser presentert. Den foreslåtte endringen vil kompensere strømbrukere i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris som overstiger 70 øre per kWh (eks mva). Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleia, og nasjonale myndigheter har bedt nettselskapene om å gjøre de grep som er nødvendige for å kunne følge opp ordningen. Ordningen vil vare i perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Stortinget vil diskutere den foreslåtte ordningen nå før jul, og den vil trolig bli endelig vedtatt før Stortinget tar juleferie. 

Slik prisbildet ser ut akkurat nå er det lite trolig at kompensasjonsordningen vil bli relevant for trønderske strømbrukere. Dette er fordi strømprisene er vesentlig lavere i Midt- og Nord-Norge, enn i Sør-Norge. Som illustrasjon kan dagsprisen for strøm for 15. desember brukes som eksempel: 1 kWh kostet da 156 øre i Sør-Norge, og bare 21 øre i Midt-Norge. Men dette kan endre seg, og Tensio følger nøye med på utviklingen.

Skulle prisbildet endre seg slik at ordningen også blir relevant for trønderske strømbrukere, så vil Tensio i samarbeid med nasjonale myndigheter og strømsalgsselskapene som har ansvaret for strømsalg til sine kunder, sørge for at alle får den kompensasjonen de har krav på i henhold til Stortingets vedtak. Du som kunde trenger ikke å foreta deg noe.

Les mer om ordningen hos NVE her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)