Gå til navigasjon Gå til hovedinnhold Gå til bunnområdet

Informasjon om strømstøtte for desember

Strømstøtten i prisområde Midt-Norge (NO3) blir på 125,4 øre pr. kWh.

Vinter.png

 

30. desember 2022

Strømprisene for årets siste dag, og dermed også for hele desember måned er nå klar, det betyr at det nå også går an å beregne hva som blir strømstøtten for desember for de enkelte strømprisområdene. Strømstøtten blir avregnet og håndtert automatisk. Det betyr at du som kunde ikke trenger å foreta deg noe. Vi anbefaler likevel at du ser gjennom fakturaen din når du mottar den i løpet av januar.

Strømstøtte for desember

Områdeprisen for Midt-Norge (NO3) ble for desember i snitt på 181,5 øre/kWh (eks mva).

Ved å sette dette inn i NVE/RMEs formel for strømstøtteutregning får vi følgende fasit for hva som er strømstøtten til strømbrukere i NO3 for desember måned. Vi gjør oppmerksom på at dette er Tensios beregninger basert på tilgjengelige tall fra strømbørsen Nordpool. Det er NVE/RME som regner ut og fastsetter de offisielle strømstøttetallene, og de blir tilgjengelige en av de første dagene i januar. Mindre avvik kan derfor forekomme.

Snittpris 181,5 øre minus terskelpris 70 øre = 111,5 øre/kWh.
111,5 øre x 90% (kompensasjonsgrad) x 1,25 (moms) = 125,4 øre pr. kWh i strømstøtte.

En del av Tensios kunder i nordlige Nord-Trøndelag tilhører strømprisområde Nord-Norge (NO4). Dette gjelder blant annet alle våre kunder i kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne. For strømprisområde Nord-Norge blir det også strømstøtte for desember, og den er på 32 øre pr. kWh.

Her kan du lese mer om strømstøtte for husholdninger fra nasjonale myndigheter

Her kan du lese mer om strømstøtte for jordbruksforetak

 • Strømstøtte gis til alt husholdningsforbruk/alle husholdninger
 • Det gis IKKE strømstøtte til hytter/fritidsboliger.
 • Det gis strømstøtte til alt husholdningsforbruk begrenset oppad til 5 000 kWh pr bolig pr måned.
 • Følgende formel legges av NVE/RME til grunn for beregning av strømstøtten: (gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva = (gj.snitt områdepris - 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25

I klartekst betyr dette at det er gjennomsnittlig områdepris på strømbørsen NordPool for desember som legges til grunn for å beregne strømstøtten. Strømstøtte slår inn når områdepris passerer terskelprisen som er satt til 70 øre/kWh (eks mva), og deretter får du kompensert 90% av den snittprisen som overstiger 70 øre. Til slutt legges det 25% mva oppå støttebeløpet du mottar, fordi de aller fleste strømbrukerne i Norge betaler moms på strømkjøpet sitt.

 • Strøm kjøper du av det strømsalgsselskapet du er kunde hos, men det er nettselskapene i Norge som av myndighetene er gitt ansvaret for å håndtere strømstøtteordningen.
 • Strømstøtten blir automatisk avregnet og håndtert, som kunde trenger du ikke foreta deg noe.
 • De som er strømkjøper hos et strømsalgsselskap som har gjennomfaktureringsavtale med Tensio (strømkjøp og nettleie på samme faktura) får strømstøtten refundert på fakturaen fra strømsalgsselskapet sitt.
 • De som får én faktura fra sitt strømsalgsselskap, og én faktura fra Tensio, vil få utbetalt eventuelle tilgodehavender som følge av strømstøtten på forfallsdato på fakturaen fra Tensio. Er du i denne kategorien må du med andre ord betale hele regningen fra ditt strømsalgsselskap (til forfallsdato i slutten av januar), og strømstøtten får du utbetalt eller som avslag på nettleia fra Tensio (til forfallsdato i slutten av januar).
 • For de som får særskilt faktura fra Tensio og har rett på å få utbetalt strømstøtte, så gjelder følgende: 100 kroner eller mer til gode kommer i sin helhet til utbetaling fra Tensio i slutten av januar. Har du under 100 kroner til gode så vil det komme som fratrekk på neste faktura fra Tensio.

OBS! Til alle som får særskilt faktura fra Tensio så har Tensio kontonummeret til alle som har betalt nettleie til oss fra før.

Er du ny kunde, eller er i tvil om Tensio har ditt kontonummer, så kan du logge deg på Min Side på våre nettsider (Kunde i Sør-Trøndelag/Kunde i Nord-Trøndelag) for å se hvilket kontonummer vi har registrert på deg, evt. legge inn riktig kontonummer selv. Dette gjelder kun hvis du får særskilt faktura fra Tensio. De aller fleste har gjennomfakturering og får kun én faktura for både strømkjøp og nettleie, og den fakturaen kommer fra det strømsalgsselskapet du er kunde hos.

Les mer om strømstøtteordningen hos nasjonale myndigheter her: Spørsmål og svar om strømstøtte

Vi har laget noen priseksempler som gjelder for strømprisområde Midt-Norge (NO3), og forutsetningene vi har lagt inn i regnestykkene kan du lese i nedtrekksmenyen under. Med alt inkludert menes:

Strømkjøp fra strømsalgsselskapet
- strømstøtte fra staten 
+ nettleie fra nettselskapet
+ offentlige avgifter til staten
= strømregning alt inkludert
 

Tabell 1: Hvor mye må jeg betale for strømbruken min i desember 2022, alt inkludert*?

Strømstøtte desember Tensio vol2-1.jpg
* Tensio understreker at dette er anslag for å illustrere prisnivå for boligkunder i Trøndelag som har brukt henholdsvis 1 000 og 2 000 kWh i desember 2022.

Hvor mye dyrere er dette enn normalt?

Når vi bruker strøm er vi vant med at den koster rundt 1 kr pr. kWh, og i kalde vintermåneder noe høyere, opp mot 1,25 kr pr. kWh alt inkludert. Snittprisen for strømkjøp på strømbørsen Nordpool for Midt-Norge/NO3 har de siste 15 årene (2006-2021) vært 38,75 øre pr. kWh (ink mva), det vil si at differansen mellom dette og den vante «krona pr. kWh» har vært nettleie og offentlige avgifter.

Tabell 2: Hvor mye dyrere er dette enn normalt*?

Strømstøtte desember Tensio 2 vol2-2.jpg
* Tensio understreker at dette er anslag for å illustrere et normalt prisnivå sammenlignet med det den enkelte kunde faktisk må betale for strømbruken for desember 2022, inkludert en sammenligning med hva prisnivået pr kWh ville vært uten strømstøtte. Prisanslagene inkluderer kostnad for både strømkjøp, nettleie og offentlige avgifter.

Desember 2022 har vært en måned med mye kaldt vær, så hvis vi legger til grunn at en normalpris for strøm i en kald måned tidligere har vært 1,25 kr pr kWh, så kan vi med noen regnestykker sammenligne med hvordan trønderske husholdninger faktisk kommer ut på den samlede strømregningen for desember 2022 sammenlignet med tidligere kalde måneder.

Med faktiske priser etter strømstøtte vil eneboligen i vårt priseksempel for desember 2022 måtte betale 3 240 kr, det vil si rundt 1,62 kr pr. kWh som betyr en økning sammenlignet med normalt på rundt 30 %.

Uten strømstøtte ville boligen i dette priseksempelet fått en samlet strømregning på 5 740 kroner, det vil si en økning på rundt 130%, og en pris pr kWh på 2,87 kr.

Et viktig poeng her er at det uansett og alltid, både med og uten strømstøtte, vil være penger å spare på å være bevisst strømbruken sin. 
 

Strømkjøp

Snittpris spot Nordpool NO3: 181,5 øre pr. kWh (eks mva) 
226,9 øre pr. kWh, ink mva

Korrigeringer: 

 • De fleste bruker noe mer strøm i timer som ligger over snittpris på Nordpool, og i tillegg tar strømsalgsselskapene noen øre i påslag pr. kWh. For å korrigere for begge disse forholdene legger vi på 10 øre pr. kWh (ink mva) for strømkjøpet i regneeksemplene over.
 • Tensio erfarer at det er store forskjeller i de enkelte strømsalgsselskapenes påslags-praksis. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å være bevisst dette, og eventuelt følge opp med sitt strømsalgsselskap dersom du mistenker at du er registrert med en ufordelaktig strømavtale.
 • Strømkjøp pr. kWh etter korrigeringer (226,9 øre + 10 øre) = 236,9 øre pr. kWh

Strømstøtte pr. kWh: 125,4 øre pr. kWh

 

Nettleie:

Leilighet:

 • Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 2-5 kw, og bruker 1 000 kWh i måneden.
 • Nettleie Sør-Trøndelag: 470 kroner (herav offentlige avgifter 205 kr)
 • Nettleie Nord-Trøndelag: 575 kroner (herav offentlige avgifter 205 kr)

Enebolig:

 • Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 5-10 kw, og bruker 2 000 kWh i måneden.
 • Nettleie Sør-Trøndelag: 905 kroner (herav offentlige avgifter 410 kr)
 • Nettleie Nord-Trøndelag: 1 117 kroner (herav offentlige avgifter 410 kr)

I priseksemplene for nettleie er det lagt til grunn at 75% av forbruket er om dagen (mellom klokken 06-22), og 25% av forbruket er om natta (mellom klokken 22-06).

For enkelhets skyld har vi lagt inn en snittberegning på nettleia for Trøndelag, slik at nettleia som er lagt inn i priseksemplene over vil være litt høyere enn det som er reelt for Sør-Trøndelag, og litt lavere enn det som er reelt for Nord-Trøndelag.

Offentlige avgifter:

Forbruksavgift: 19,26 øre pr. kWh
ENOVA-avgift: 1,25 øre pr. kWh
Til sammen avgifter: 20,51 øre pr. kWh

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Bruk våre kontaktskjema her:
 
Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)
Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)