Informasjon om kompensasjonsordningen

Ingen strømkompensasjon til Midt-Norge for januar eller desember måned.

Oppdatert 31.01 21: Ingen strømkompensasjon for kunder i Trøndelag (minus Røros) for januar måned. Spotpris uten moms og påslag ble ca. 26 øre/kWh for Trøndelag, grensen for å motta kompensasjon er på 70 øre/kWh.

Stortinget vedtok før jul at ekstraordinært høye strømpriser skal kompenseres gjennom en egen strømkompensasjonsordning.

Hva utløser kompensasjon?
 
I henhold til Stortingets føringer er det prisområder i Norge som har en gjennomsnittlig spotpris som overstiger 70 øre pr. kilowatt time strøm (kWh) før moms, som skal omfattes av ordningen.

NB: Det er viktig å skille på den spot- eller innkjøpsprisen du finner på fakturaen fra ditt strømsalgsselskap og spotpris uten moms og påslag som strømkompensasjonsordningen tar utgangspunkt i. Mange strømkunder har en spot- eller innkjøpsprisavtale med strømsalgsselskapet sitt, og i tillegg til spotprisen i ditt prisområde vil de fleste strømsalgsselskap legge til en større eller mindre avanse oppå hver kWh de selger videre til sine kunder. Dette betyr at strømprisen pr/kWh (Spotpris/Innkjøpspris/andre strømavtaler) den enkelte ser på sin faktura for strømkjøp kan overstige 70 øre/kWh med god margin.
 
RME er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for å følge opp strømkompensasjonsordningen som Stortinget har vedtatt. De har laget en egen infoside om ordningen her: Klikk her (ekstern lenke).
 
For desember måned ga kompensasjonsordningen Stortinget bestemte kun støtte til strømkunder i Sør-Norge. Dette er fordi strømprisene var mye høyere i Sør-Norge, enn i Midt- og Nord-Norge. Gjennomsnittsprisen i Sør-Norge var i desember måned på rundt 180 øre/kWh før moms, det vil si 110 øre over grensen Stortinget har satt på 70 øre/kWh.
 
Trøndelag (minus Røros) tilhører prisområde Midt-Norge (NO3). I desember 2021 ble gjennomsnittsprisen i Midt-Norge ca 61 øre/kWh før moms, det vil si 9 øre under grensen Stortinget har satt på 70 øre/kWh. I januar 2022 ble gjennomsnittsprisen 26 øre/kWh før moms. Det betyr at strømkunder i Trøndelag (tilhørende NO3) ikke kommer inn under strømkompensasjonsordningen for hverken januar eller desember.
 
Tensio vil følge med på prisutviklingen i månedene februar og mars, og hvis strømprisene i Trøndelag overstiger 70 øre/kWh før moms i noen av de månedene, så vil også trønderske strømbrukere komme inn under kompensasjonsordningen.
 
Kompensasjonen vil i tilfelle bli trukket fra automatisk på regningen for nettleie, og du som strømkunde trenger ikke foreta deg noe.
 
Fakta og priseksempel:

 • Tensio er et nettselskap, det vil si at vi har ansvaret for strømnettet og strømforsyningen i Trøndelag.  
 • Alle som bruker strøm betaler nettleie til nettselskapet de er kunde hos.
 • Nettleia betales for å kunne være påkoblet strømnettet, slik at man kan kjøpe strøm fra et strømsalgsselskap.
 • Strømsalgsselskapene i Norge er de som har ansvaret for å selge strøm og fakturere det til sine kunder.
 • Nettselskapene har ikke ansvaret for hverken strømsalg eller strømpris.
 • Nasjonale myndigheter har likevel sett det som mest effektivt og formålstjenlig å bruke nettselskapene som verktøy for å betale ut strømkompensasjon til kundene i de prisområdene som kommer inn under den kompensasjonsordningen som Stortinget har bestemt.
 • Mange strømkunder har en spot- eller innkjøpsprisavtale med strømsalgsselskapet sitt og i tillegg til spotprisen i ditt prisområde vil de fleste strømsalgselskap legge til en større eller mindre avanse oppå hver kWh de selger videre til sine kunder.
 • Dette betyr at strømprisen pr/kWh (Spotpris/Innkjøpspris/andre strømavtaler) den enkelte ser på sin faktura for strømkjøp kan overstige 70 øre/kWh med god margin.
 • Norge er delt inn i fem forskjellige geografiske prisområder for strøm.
 • Tensio sine kunder befinner seg i prisområde NO3/Midt-Norge.
 • I desember måned kostet enn kWh i gjennomsnitt 61 øre før mva i Trøndelag, mens tilsvarende pris i Sør-Norge var på rundt 180 øre før mva.

 
Priseksempel:
I desember måned kostet en kWh i gjennomsnitt 61 øre før mva i Trøndelag. Inkludert mva kostet en kWh i NO3 i snitt 76,25 øre for desember måned. Hvis strømsalgsselskapet i tillegg har et påslag på f.eks 10 øre pr kWh (inkl mva), så vil prisen pr kWh som kommer frem på fakturaen fra ditt strømsalgsselskap være 86,25 øre. Selv om prisen du reelt betaler for strømmen i desember (inkl. mva og strømsalgsselskapets påslag) overstiger 70 øre/kWh, så vil du med andre ord ikke bli kompensert for dette.