Helikopteraktivitet sommer og høst 2020

For å sikre at strømnettet fungerer til enhver tid er Tensio avhengig av å inspisere strømnettet. I sommer og høst vil det derfor bli helikopterflyving i lav høyde en rekke steder i Trøndelag.
 

Hvorfor flyr vi?

Inspeksjonen av strømnettet er en myndighetspålagt oppgave. Informasjonen vi samler inn under helikopterinspeksjonene brukes blant annet til to hovedformål:

  • Vi tar bilde av strømmaster. Bildene gir oss viktig informasjon vi deretter kan bruke for å avdekke tilstand og vedlikeholdsbehov i strømnettet.
  • Vi kartlegger vegetasjon i nærheten av strømlinjene som vi kan bruke for å planlegge skogrydding. Riktig skogrydding bidrar til å redusere antall trefall over strømlinjene, som igjen reduserer antallet uønskede strømbrudd.

Droner

I områder hvor vi ikke kan fly helikopter, enten fordi det er for nært bebyggelse eller på grunn av beitedyr, bruker vi droner for å samle inn informasjon. Dronene er i dag ikke gode nok til å erstatte helikoptrene, men droneteknologien for slike formål er i rask utvikling slik at det i fremtiden ligger til rette for mer bruk av droner og mindre bruk av helikopter.

Helikopter

 

Støy og miljøhensyn

Når vi planlegger helikopterflyvingen er det en rekke hensyn som skal tas, blant annet miljøpåvirkningen hvorav støy er den primære forstyrrelsesfaktoren. Et av de viktigste avbøtende tiltakene vi gjør, er å fly etter 15 juli når de fleste arter er ferdige med sin yngleperiode. I år vil vi i tillegg teste ut et helikopter som ikke har en tradisjonell halerotor, men er av typen NOTAR (No tail rotor), som skal gi mindre støy enn helikoptertyper tidligere benyttet.

En del vil oppleve å få en sms eller bli direkte kontaktet av Tensio der vi informerer om helikopteraktiviteten, og du blir bedt om å gi oss beskjed dersom det er spesielle forhold vi bør vite om, for eksempel dyr på beite, slik at vi kan unngå å fly over disse.

Fakta

Antall kilometer strømlinje som skal kontrolleres: 8 000
Antall master som skal kontrolleres: 79 000

Samarbeidspartnere

I 2020 samarbeider Tensio med helikopterselskapene Pegasus AS og Visimind AB for å gjennomføre aktiviteten.

Flyveplaner

En foreløpig oversikt over tidspunkt for flyving følger under. Merk at tidspunkt kun er tentativt, og at værforhold og tekniske forhold kan gjøre at flyvingen blir forsinket. 

Trøndelag nord
Flyvingen vil pågå i perioden 31. august til 18. oktober.

Trøndelag sør
Flyvingen vil i utgangspunktet foregå i perioden 15. juli – 23. august. 
 

Kontakt oss
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger angående gjennomføringen av årets helikopterinspeksjon, kontakt oss på:
Telefon: 74 12 15 00 eller e-post:
•    Trøndelag sør (kommuner i gamle Sør-Trøndelag)
•    Trøndelag nord (kommuner i gamle Nord-Trøndelag)