Gjennombrudd for droneteknologien

Bruk av droner for inspeksjon av strømnettet har denne våren fått sitt endelige gjennombrudd, og norske droneaktører og nettselskaper leder an i den globale utviklingen.

Tensio har nå inngått kontrakt med droneselskapet KVS Technologies som i løpet av sommeren 2021 skal fly 3 600 kilometer over det trønderske strømnett. På sin ferd over strømlinjene i Trøndelag skal dronene ta rundt 250 000 bilder. Hele 35 000 strømmaster vil bli fotografert, og i tillegg blir strømlinje-traseene fotografert for å avdekke eventuelle utfordringer rundt trær, vegetasjon eller menneskelig aktivitet som er uforenelig med å være tett på strømlinjene. 

Jon Anders Krokann
Jon Anders Krokann

 

- Denne våren har droneteknologien og droneaktørene fått sitt definitive gjennombrudd som verktøy for kontroll og inspeksjon av strømnettet, sier fagansvarlig Jon Anders Krokann i Tensio, som understreker at KVS Technologies også prismessig hadde det beste tilbudet i tøff konkurranse med blant annet helikopteraktører.

I tillegg til Tensio har Agder Energi Nett denne våren tildelt kontrakter til droneaktører som skal kontrollere strømlinjene. Tidligere har denne inspeksjonsaktiviteten i hovedsak blitt utført ved hjelp av helikopter, med de ulempene dette medfører av blant annet støy, forstyrrelser og utslipp. Tensio og andre nettselskaper har i flere år engasjert seg i å bidra til en utvikling der droner kan ta over inspeksjonsmarkedet, og med fremoverlente norskbaserte droneaktører i førersetet ser det nå ut til at det endelige gjennombruddet har kommet.

 

Optimistisk leverandør

- Vi er svært fornøyde med at Tensio har valgt KVS Technologies som leverandør for inspeksjon av deres kraftlinjer. Kontraktene som er tildelt fra nettselskaper den siste tiden viser at det nasjonale markedet virkelig begynner å løsne. Norge leder an i utviklingen på området globalt, og vi vurderer derfor at norske droneaktører spesialisert inn mot energibransjen etter hvert kan få kontrakter og samarbeidskonstellasjoner også utenfor landets grenser, sier Jimmy Bostrøm, COO i KVS Technologies.

KVS Technologies er en norskutviklet droneaktør med hovedkontor i Stavanger, og de har også et lokalkontor i Stjørdal. En av dronepilotene som jobber i KVS er nettopp fra Trøndelag.

 

KVS Technologies inspiserer strømnettet
KVS Technologies inspiserer strømnettet
Mette Nyås KVS Technologies
Mette Nyås, KVS Technologies

 

- Som trønder er jeg veldig stolt og glad for at KVS Technologies skal gjennomføre linjeinspeksjon for Tensio. Min jobb er å hjelpe med å vedlikeholde samfunnets kritiske infrastruktur, og det gir meg en ekstra god følelse å kunne bidra til å sikre påliteligheten til kraftlinjene i Trøndelag, sier dronepilot Mette Nyås, som opprinnelig kommer fra Snåsa.

 

Droner også som verktøy i drift og feilsituasjoner 

Tensio har de siste årene også bygget opp intern kompetanse på bruk av droner for å håndtere feilsituasjoner i strømnettet. Så langt har Tensio utdannet 9 egne droneoperatører som blant annet kan rykke ut med drone for å bistå i å avdekke, analysere og korrigere feilsituasjoner ute i felt. I januar i år var det for eksempel en større feilsituasjon i Levanger-området der bruken av droner både førte til raskere feilretting og bidro til at feilen kunne lokaliseres uten at mannskapene måtte utsette seg for risikoen med å bevege seg tett på et ikke klarert feilområde. 

 

IMG_4178.jpg
Tensio håndterer en feilsituasjon i strømnettet med hjelp av drone
Per Gunnar Feragen
Per Gunnar Feragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lærdommen så langt er at droner også er et svært effektivt hjelpemiddel for Tensio i våre driftsoperasjoner. Vi er derfor nå i prosess med å utdanne flere piloter internt, som primært skal brukes til feilretting, men som også kan bistå i en del mindre linjebefaringer og punktbefaringer av enkeltkomponenter i nettet. Droner vil for eksempel bli et viktig hjelpemiddel i befaringer etter stormer fremover, sier Per Gunnar Feragen som er teamleder på drift i Tensio.
 

Fortsatt vil det være bruk av helikopter til linjeinspeksjon i deler av Tensio sitt forsyningsområde, og til enkelte andre oppgaver, men målet er at helikopter etter hvert kun skal brukes i tilfeller der droner ikke er et egnet eller det mest effektive verktøyet.