Brannforebygging og Eltilsyn

Brann- og redningsvesenet i Trøndelag rykket i 2020 ut til 186 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

– Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser, og i verste fall kan det oppstå brann, sier Jon Olav Hafsmo, Elsikkerhetsingeniør i Tensio.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny strømkurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Hafsmo.

Slik fungerer komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Hafsmo.

Komfyrvaktkampanjen 
Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn (DLE) ha lokale aktiviteter over hele landet. Som en del av kampanjen vil det bli delt ut 250 komfyrvakter til noen som trenger det rundt om i landet.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no

Fakta Om Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

  • Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.
  • Som ansvarlig for strømforsyningen i Trøndelag har Tensio rollen som Det lokale elektrisitetstilsyn i regionen.
  • DLE er i Trøndelag organisert med egen tilsynsvirksomhet i både Tensio TN (gamle Nord-Trøndelag) og i Tensio TS (gamle Sør-Trøndelag).