Års- og bærekraftrapport 2022

Tensio-konsernet

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag, og har hovedkvarter i Stjørdal. Tensios heleide datterselskaper Tensio Trøndelag sør (Tensio TS AS) og Tensio Trøndelag nord (Tensio TN AS) har driftshovedkvarter i henholdsvis Trondheim og Steinkjer.
 
I tillegg til å sørge for en sikker strømforsyning i Trøndelag er det en hovedoppgave for Tensio å legge til rette for en kostnadseffektiv utvikling av strømnettet for å muliggjøre økt elektrifisering, kutt i klimagassutslipp, mer grønn verdiskaping, og en ønsket samfunnsutvikling i regionen.
 

Les års- og bærekraftrapporten her