Års- og bærekraftrapport 2023

Rapporten for regnskapsåret 2023 er nå publisert på Tensios nettsider

Fredag 22. mars 
 
Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag, og har hovedkvarter i Stjørdal. Tensios heleide datterselskaper Tensio Trøndelag sør (Tensio TS AS) og Tensio Trøndelag nord (Tensio TN AS) har driftshovedkvarter i henholdsvis Trondheim og Steinkjer. 
  
I tillegg til å sørge for en sikker strømforsyning i Trøndelag er det en hovedoppgave for Tensio å legge til rette for en kostnadseffektiv utvikling av strømnettet for å muliggjøre økt elektrifisering, kutt i klimagassutslipp, mer grønn verdiskaping, og en ønsket samfunnsutvikling i regionen. 
 

Audhild Kvam, konsernsjef i Tensio
Konsernsjef i Tensio, Audhild Kvam

- Års- og bærekraftrapporten for 2023 reflekterer veldig godt mangfoldet i aktivitetene til Tensio som en samfunnskritisk virksomhet for Trøndelag. Det er høy aktivitet i Tensio-konsernet, og våre medarbeidere gjør døgnet og året rundt en enorm jobb for å dekke kundenes og samfunnets behov for sikker og god strømforsyning. Ekstremværet «Ingunn» og mobiliseringen Tensios medarbeidere gjorde i den forbindelse er et godt eksempel på dette. 
 
-  Vårt aller viktigste oppdrag er å sørge for at alle alltid har strøm, men i tillegg skal vi være et effektivt verktøy for å løse elektrifiseringsutfordringene, legge til rette for ny grønn verdiskaping og kutt i klimagassutslipp, og i tillegg være en sentral samarbeidspartner for å bidra til å realisere ønsket samfunnsutvikling lokalt, regionalt, og nasjonalt, sier konsernsjef i Tensio Audhild Kvam. 
 
Års- og bærekraftrapport 2023