Tid for felling av trær og rydding av strømlinjer

Går du med planer om å fjerne større trær som står nær høyspentlinjer så bør du ta kontakt med Tensio.
 

Det er viktig at alle som utfører et arbeid i nærheten av høyspent strømlinjer er klar over at det kan medføre livsfare.

De som skal felle trær eller rydde skog i nærheten av høyspentlinjer oppfordres derfor til alltid å ta kontakt med Tensio først. Tensio nås på telefon 74 12 15 00 eller via våre skjema:

Tensio TN (For deg som bor i gamle Nord-Trøndelag)

Tensio TS (For deg som bor i gamle Sør-Trøndelag)
 

Tensio driver også skogrydding i egen regi

 

IMG_20180614_095608-PANO.jpg
 

Hvert år har Tensio et utstrakt program for skogrydding. Dette er en viktig aktivitet for å unngå at trær og vegetasjon forstyrrer strømlinjene og skaper avbrudd i strømforsyningen.

I utmark vil virke som ryddes normalt bli liggende igjen for nedbryting.

Tensio er ikke grunneier til trærne, men har rett til å fremføre strøm over annen manns eiendom, herunder fjerne trær som kan bli en trussel for strømforsyningen samt liv og helse. Grunneiere vil bli kontaktet pr. sms i forkant.

Ved rydding i bebygde områder vil virke legges på hensiktsmessig sted på eiendommen. Tensio er ikke ansvarlig for å fjerne virket fra eiendommen.

Meld fra om farlige forhold

 

Trær som faller over linjer er en av de største årsakene til strømbrudd, derfor er det viktig at det meldes fra til Tensio hvis dere observerer slike farlige forhold. Tensio har egne skjema for innmelding av farlige forhold, de finner du her: 

Tensio TN (Nord-Trøndelag)

Tensio TS (Sør-Trøndelag)